เพิ่มคำถามใหม่
ผึ้งมีกี่ชนิดค่ะ
นา-192.168.122.19 21/1/2547 14:14:36
อยากทราบว่าผึ้งในประเทศไทยเรามีกี่ชนิดค่ะ
คำตอบที่ 1
ทร-192.168.122.19 21/1/2547 14:16:20
ผึ้งในประเทศไทยจริง ๆ แล้วมีอยู่ 4 ชนิด
คือ ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม และผึ้งมิ้มเล็ก และได้นำเข้าผึ้งพันธุ์เข้ามาอีก 1 ชนิดรวมเป็น 5 ชนิดครับ
เพิ่มคำถามใหม่