การสร้างกราฟวันที่ :

การสร้างกราฟ


1.พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ
2.เลือกช่วงของเซลล์ของเซลล์ที่ต้องการสร้างกราฟ
3.กดปุ่มตัวช่วย สร้างกราฟ
4.เลือกรูปแบบกราฟ
5.ทำการกำหนดข้อมูลให้กับตัวช่วยสร้างกราฟใน
แต่ละขั้นตอน หลังจากกำหนดข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม
ต่อไป > จนกระทั่งครบทุกขั้นตอน แล้วกด เสร็จสิ้น

 

 

[ย้อนกลับ][ไปข้างหน้า]

พัฒนางานโดยนางสาว รวีวรรณ หาญสอน คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ปี3
เสนออาจารย์ภาสกร เรืองรอง
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก