หน้าแรก

ภูมิประวัติการก่อตั้งวัด

ทำเนียบเจ้าอาวาส และพระสงฆ์

ศาสนสถานที่สำคัญของวัด

ถาวรวัตถุ กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะ

กิจกรรมประจำปีของทางวัด

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพภูมิทัศน์อาณาบริเวณวัด

การเดินทางมาทำบุญที่วัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางวัด

ภาพการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข

แหล่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บไซต์เครือข่ายกัลยาณมิตร

เส้นทางที่ ๑ มาจากตัว จ.พิษณุโลก ระยะทางจากตัว จ.พิษณุโลก ประมาณ ๕๐ ก.ม. ใช้ถนนสายพิษณุโลก - อ.พรหมพิราม ผ่านหน้า อ.พรหมพิราม ผ่านตลาดสดหนองตม ผ่านวัดสวนร่มบารมี ไปยังตำบลศรีภิรมย์ เลื้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ข้ามทางรถไฟ ผ่านบ้านวงฆ้อง เลื้ยวขวาเข้าถนนลาดยางเลียบริมแม่น้ำน่าน สายบ้านวงฆ้อง - บ้านบุ่ง ผ่านบ้านวงฆ้อง ผ่านบ้านย่านยาว และเข้าสู่เขตหมู่ ๑ บ้านท่าทอง เลี้ยวขวาเข้าถนนกลางซอยหมู่บ้าน ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านท่าทอง ไปจนสุดถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

เส้นทางที่ ๒ มาจากตัว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ใช้ถนนสาย อ.พิชัย - อ.พรหมพิราม ผ่านหน้าวัดเซิงหวาย ผ่านบ้านเซิงหวาย ผ่านบ้านท่าตำหนัก ไปยังตำบลศรีภิรมย์ ถึงทางแยกเข้าบ้านบุ่ง ตรงเข้าถนนลาดยางเลียบริมแม่น้ำน่าน สายบ้านบุ่ง - บ้านวงฆ้อง ผ่านบ้านบุ่ง ผ่านหน้าพรหมพิรามสวนน้ำรีสอร์ท ผ่านหน้าวัดผ่องนภาราม ผ่านบ้านท้องคุ้ง และเข้าสู่เขตหมู่ ๑ บ้านท่าทอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกลางซอยหมู่บ้าน ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านท่าทอง ไปจนสุดถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2560 หากละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
เว็บไซต์นี้อยู่ในการควบคุมดูแล โดยศิษยานุศิษย์วัดบ้านน้อยท่าทอง
ติดต่อสอบถามเว็บมาสเตอร์ โทร. 08-3870-7964 : : Webmaster : :