หน้าแรก

ภูมิประวัติการก่อตั้งวัด

ทำเนียบเจ้าอาวาส และพระสงฆ์

ศาสนสถานที่สำคัญของวัด

ถาวรวัตถุ กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะ

กิจกรรมประจำปีของทางวัด

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพภูมิทัศน์อาณาบริเวณวัด

การเดินทางมาทำบุญที่วัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางวัด

ภาพการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข

แหล่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บไซต์เครือข่ายกัลยาณมิตร

งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ (๑ มกราคม ของทุกปี)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมีแก่พุทธศาสนิกชนในวันต้อนรับปีใหม่

งานทำบุญวันตรุษไทย (ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เป็นเวลา ๓ วัน ตามประเพณีโบราณ

งานทำบุญวันสงกรานต์ (๑๓ - ๑๕ เมษายน ของทุกปี)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย

งานทำบุญฉลองสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง)
พระประธานประจำอุโบสถจตุรมุข (๗ มิถุนายน ของทุกปี)

ทางวัดจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการถวายนมัสการบูชา
และจัดงานเทกระจาด แจกทานข้าวสารอาหารแห้งแก่สาธุชนผู้เข้าร่วมงาน

งานทำบุญวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ของทุกปี)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

งานทำบุญวันสารทไทย (ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีและญาติผู้ล่วงลับ

งานประเพณีตักบาตรเทโว (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
ทางวัดจัดให้มีประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อสืบสานประเพณีงานบุญตักบาตรเทโวให้คงอยู่สืบไป

งานทอดกฐินสามัคคี (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ - วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ทางวัดจัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งแต่ละปีจะกำหนดวันจัดงานไม่ตรงกัน

งานประเพณีลอยกระทง (ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และลอยกระทง ลอยประทีป ตอนเวลากลางคืน

งานทำบุญวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ของทุกปี)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่า (๓๑ ธันวาคม ของทุกปี)
ทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมีแก่พุทธศาสนิกชนในวันส่งท้ายปีเก่า

งานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ (หลวงพ่อโต ซำปอกง) (๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒)
งานสมโภชหลวงพ่อโต (ซำปอกง) และงานเทกระจาด (๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)
งานยกช่อฟ้าอุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ (๒๒- ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔)
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2560 หากละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
เว็บไซต์นี้อยู่ในการควบคุมดูแล โดยศิษยานุศิษย์วัดบ้านน้อยท่าทอง
ติดต่อสอบถามเว็บมาสเตอร์ โทร. 08-3870-7964 : : Webmaster : :