หน้าแรก

ภูมิประวัติการก่อตั้งวัด

ทำเนียบเจ้าอาวาส และพระสงฆ์

ศาสนสถานที่สำคัญของวัด

ถาวรวัตถุ กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะ

กิจกรรมประจำปีของทางวัด

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพภูมิทัศน์อาณาบริเวณวัด

การเดินทางมาทำบุญที่วัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางวัด

ภาพการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข

แหล่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บไซต์เครือข่ายกัลยาณมิตร

แบบฟอร์มการขออนุญาตสร้างวัด (แหล่งที่มา เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

แบบฟอร์มการขออนุญาตตั้งวัด (แหล่งที่มา เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

แบบฟอร์มการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (แหล่งที่มา เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

รายงานข้อมูลทะเบียนวัดในจังหวัดพิษณุโลก (แหล่งที่มา เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างวัด แหล่งที่มา เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2560 หากละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
เว็บไซต์นี้อยู่ในการควบคุมดูแล โดยศิษยานุศิษย์วัดบ้านน้อยท่าทอง
ติดต่อสอบถามเว็บมาสเตอร์ โทร. 08-3870-7964 : : Webmaster : :