หน้าแรก

ภูมิประวัติการก่อตั้งวัด

ทำเนียบเจ้าอาวาส และพระสงฆ์

ศาสนสถานที่สำคัญของวัด

ถาวรวัตถุ กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะ

กิจกรรมประจำปีของทางวัด

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพภูมิทัศน์อาณาบริเวณวัด

การเดินทางมาทำบุญที่วัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางวัด

ภาพการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข

แหล่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บไซต์เครือข่ายกัลยาณมิตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางวัดเพิ่มเติม ได้ที่

พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล
เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย
เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทร. 086 - 2012390
หรือที่

นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ
(ฝ่ายประสานงานประชาสัมพันธ์วัดท่าทองน้อย และสะพานบุญ)
(ผู้ดูแล ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์วัดท่าทองน้อย)
โทร. 083 - 8707964
E-mail : : tana_386@hotmail.com
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2560 หากละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
เว็บไซต์นี้อยู่ในการควบคุมดูแล โดยศิษยานุศิษย์วัดบ้านน้อยท่าทอง
ติดต่อสอบถามเว็บมาสเตอร์ โทร. 08-3870-7964 : : Webmaster : :