Web site เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาของสัตว์

 

กิจกรรม

แบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ

 

      

พัฒนาโดยนางสาวสำเนียง อ๊อดพันธ์ เสนออาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547

[กลับสู่หน้าหลัก]