บทที่ 1

เซลล์(cell)

 

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์มากมายซึ่งภายในร่างกายจะมีเซลล์ชนิดที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างมากมาย
กำลังทำงานร่วมกันอยู่ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถทำงานกันอย่างเป็นระบบต่างๆและมีชีวิตอยู่ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องการจะจัดการกับหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นเนื้อเยื่อ และ อวัยวะ เซลล์จะเป็นหน่วยพื้นฐานแรกทั้งทางด้านโครงสร้างและหน้าที่มีความสำคัญ เช่นการหดตัวของกล้ามเนื้อในขณะที่คุณกำลังอ่านประโยคนี้อยู่
เมื่อคุณต้องการจะเปิดหน้าต่อไปเซลล์ประสาทจะส่งกระแสประสาทไปสู่สมองเพื่อที่จะสั่งให้เซลล์กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ต่อไป

เซลล์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.เซลล์โปรคาริโอต
2.เซลล์ยูคาริโอต

เซลล์โปรคาริโอต เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน kingdom monera ซึ่งได้แก่ แบคทีเรีย และสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน
ดั้งนั้นเซลล์โปรคาริโอตจึงเป็นเซลล์ชนิดที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ทำให้สารพันธุกรรมภายในเซลล์อยู่ในสภาพที่เรียกว่า นิวคลีออย

เซลล์ยูคาริโอต เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกโปรโตซัว ,สาหร่าย ,พืช และ สัตว์ ดังนั้นจึงเป็นเซลล์ชนิดที่นิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม ซึ่งทำให้นิวเคลียสแยกออกเป็นสัดส่วนจากออร์แกเนลล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในเซลล์และจะเรียกส่วนที่ล้อมรอบที่มีลักษณะ
กึ่งแข็งกึ่งเหลวว่า ไซโทพลาสม

ส่วนประกอบของเซลล์ยูคาริโอต

 

พัฒนาโดย นางสาว ประทุม เดชมี เสนออาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547

[กลับสู่หน้าหลัก]