แมวไทยที่ยังหลงเหลือในปัจจุบัน
 
ศุภลักษณ์ (ทองแดง)
โกญจา  
 
ขาวมณี
โคราช (สีสวาด)  
 
วิเชียรมาส
   
แมวดี 17 ชนิดจากตำราโบราณ
 
กรอบแว่น (อานม้า)
รัตนกัมพล  
 
วิลาศ
นิลจักร ฯลฯ  
 
เก้าแต้ม  
 
นิลรัตน์    
 
ทองแดง    
 
ดอกเลา    
 
อ้างอิง www.cat4love.com
 
 
About Us....yoghurt
 
copyright © by yoghurt