หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2019 (2562)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(21)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Rectal Cancer in Naresuan University Hospital: 2010 to 2018, Hospital Based Registry Population (Research Articles)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(10): 1108-1113. October 2019
  Damrongkitchaiporn T, Tepkasetkul T, Jitpewngarm W
SJR(2018) = Q3
2.Correlation between Heart Failure with N-Terminal-Pro-B Type Natriuretic Peptide and Cardiothoracic Ratio from Chest Radiograph in Pediatric Heart Disease (Research Articles)
  Siriraj Medical Journal. 71(5): 356-363. September-October 2019
  Worawan Jittham
-
3.A longitudinal investigation of the endplate cystic lesion effect on oblique lumbar interbody fusion (Research Articles)
  Clinical Neurology and Neurosurgery. 184. September 2019
  Guang-Xun Lin, Vit Kotheeranurak, Teng-Hui Zeng,Akaworn Mahatthanatrakul, Jin-Sung Kim
SJR(2018) = Q2
4.Endoscope-Assisted Anterior Lumbar Interbody Fusion with Computed Tomography–Guided, Image-Navigated Unilateral Cortical Bone Trajectory Screw Fixation in Managing Adjacent Segment Disease in L5/S1: Technical Note (Research Articles)
  World Neurosurgery. 122: 469-473. February 2019
  Vit Kotheeranurak, Guang-Xun Lin, Akaworn Mahatthanatrakul, Jin-Sung Kim
SJR(2018) = Q2
5.Biofilm formation of methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci isolated from clinical samples in Northern Thailand (Research Articles)
  Journal of Global Infectious Diseases. 11(3): 112-117. July-September 2019
  Kitti T, Seng R, Thummeepak R, Boonlao C, Jindayok T, Sitthisak S
SJR(2018) = Q3
6.Evaluation of moisturizing and irritation potential of sacha inchi oil (Research Articles)
  Journal of Cosmetic Dermatology. August 2019 (Early View)
  Soimee W, Nakyai W, Charoensit P, Grandmottet F, Worasakwutiphong S, Phimnuan P, Viyoch J
SJR(2018) = Q2
7.Honokiol-enhanced cytotoxic T lymphocyte activity against cholangiocarcinoma cells mediated by dendritic cells pulsed with damage-associated molecular patterns (Research Articles)
  World Journal of Gastroenterology. 25(29): 3941-3955. August 2019
  Jiraviriyakul A, Songjang W, Kaewthet P, Tanawatkitichai P, Bayan P, Pongcharoen S.
SJR(2018) = Q2
8.Cortical Superficial Siderosis Evolution A Biomarker of Cerebral Amyloid Angiopathy and Intracerebral Hemorrhage Risk (Research Articles)
  Stroke. 50(4): 954-962. April 2019
  Andreas Charidimou, Gregoire Boulouis, Li Xiong, Marco Pasi, Duangnapa Roongpiboonsopit, Alison Ayres, Kristin M. Schwab, Jonathan Rosand, M. Edip Gurol, Anand Viswanathan, Steven M. Greenberg
SJR(2018) = Q1
9.Cortical superficial siderosis and recurrent intracerebral hemorrhage risk in cerebral amyloid angiopathy: Large prospective cohort and preliminary meta-analysis (Research Articles)
  International Journal of Stroke 2019 (Article in press)
  Charidimou, A., Boulouis, G., Roongpiboonsopit, D., Xiong, L., Pasi, M., Schwab, K.M., Rosand, J., Gurol, M.E., Greenberg, S.M., Viswanathan, A.
SJR(2018) = Q1
10.Vitamin D-Binding protein Gene Polymorphism Predicts Pegylated Interferon-Related HBsAg Seroclearance in HBeAg-Negative Thai Chronic Hepatitis B Patients: A Multicentre Study (Research Articles)
  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 20(4): 1257-1264. April 2019
  Thanapirom K, Suksawatamnuay S, Sukeepaisarnjaroen W, Treeprasertsuk S, Tanwandee T, Charatcharoenwitthaya P, Thongsawat S, Leerapun A, Piratvisuth T, Boonsirichan R, Bunchorntavakul C, Pattanasirigool C, Pornthisarn B, Tuntipanichteerakul S, Sripariwuth E, Jeamsripong W, Sanpajit T, Poovorawan Y, Komolmit P.
SJR(2018) = Q3
11.Subsidence of Hydroxyapatite-Coated Femoral Stem in Dorr Type C Proximal Femoral Morphology. (Research Article)
  The Journal of Arthroplasty 2019 (In Press)
  Rattanaprichavej, P, Laoruengthana, A, Chotanaphuti, T, Khuangsirikul, S, Phreethanutt, C, Pongpirul, K
SJR(2018) = Q1
12.Blood loss reduction: effect of different knee prosthesis designs and use of tranexamic acid—a randomized controlled trial(Research Articles)
  European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology: 1-6. May 2019 (Epub ahead of print)
  Artit Laoruengthana, Piti Rattanaprichavej, Nattharut Chaibhuddanugul, Panapol Varakornpipat, Monton Galassi, Krit Pongpirul
SJR(2017) = Q2
13.Correlation between body mass index and ocular parameters (Original Research)
  Clinical Ophthalmology. 13: 763-769. April 2019
  Panon N, Luangsawang K, Rugaber C, Tongchit T, Thongsepee N, Cheaha D, Kongjaidee P, Changtong A, Daradas A, Chotimol P
SJR(2017) = Q2
14.Intra-Articular Tranexamic Acid Mitigates Blood Loss and Morphine Use After Total Knee Arthroplasty. A Randomized Controlled Trial (Research Article)
  The Journal of Arthroplasty. 34(5): 877-881. May 2019
  Artit Laoruengthana, Piti Rattanaprichavej, Supachok Rasamimongkol, Monton Galassi, Santi Weerakul, Krit Pongpirul
JCR(2017) = 3.338
SJR(2017) = Q1
15.Timing of periarticular injection has no effect on postoperative pain and functional recovery in simultaneous bilateral total knee arthroplasty: a prospective randomized, double-blinded trial (Research article)
  BMC Musculoskeletal Disorders. 20(162): 1-8. April 2019
  Artit Laoruengthana, Atthakorn Jarusriwanna, Piti Rattanaprichavej, Supachok Rasamimongkol, Panapol Varakornpipat and Krit Pongpirul
SJR(2017) = Q1
16.The anatomical pathology of gout: asystematic literature review (Research Articles)
  BMC Musculoskeletal Disorders. 20(140): 1-14. April 2019
  Patapong Towiwat, Ashika Chhana and Nicola Dalbeth
SJR(2017) = Q2
17.Development and Validation of a Thai Version of the Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) (Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(3): 252-258. March 2019
  Prakassajjatham M, Charakorn N, Chaitusaney B, Hirunwiwatkul P
SJR(2017) = Q3
18.Effectiveness of a One-day Diabetes Group Education Session for Glycaemic Control in Type 2 Diabetes Patients: A Randomised Controlled Trial (Research Articles)
  Journal of Clinical and Diagnostic Research. 13(4): 14-18. April 2019 (online)
  Sarinya Sattanon, Phimnipha Boonprasert, Peerapon Wong, Sidayu Suriya, Preaw Suwannasrisuk, Posavee Rattanaprayungsathaporn, et al.
SJR(2017) = Q3
19.Concurrent Tuberculoma of Medulla Oblongata and Tuberculosis of Bone Marrow: A First Case Report and Literature Review (case reports)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(2): 222-226. February 2019
  Jiranukool J, Thiarawat P
SJR(2017) = Q3
20.Comparative analysis of the intervertebral disc signal and annulus changes between immediate and 1-year postoperative MRI after transforaminal endoscopic lumbar discectomy and annuloplasty
  Neuroradiology: 1-9. February 2019 (First Online)
  Akaworn Mahatthanatrakul, Vit Kotheeranurak, Guang-Xun Lin, Jung-Woo Hur, Ho Jung Chung, Jin-Sung Kim
JCR(2017) = 2.346
SJR(2017) = Q1
21.Factors Associated with Delayed Language Development in 18 Months to 3-Years-Old Children in Naresuan University Hospital(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(1): 95-99. January 2019
  Jiranun Weerakul
SJR(2017) = Q3

ตีพิมพ์ระดับชาติ(4)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ผลของการใช้ยาเสริมต่อการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก (นิพนธิ์ต้นฉบับ)
  วารสารกุมารเวชศาสตร์. 58(2): 113-119. April-June 2019
  ธิติมา เงินมาก
TCI1(2561) = 0.014
2.การทบทวนคำแนะนำวิธีบริหารยาหยอดตาในปัจจุบัน (Research Articles)
  วารสารเภสัชกรรมไทย. 11(4): 788-796. ตุลาคม-ธันวาคม 2019
  ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, เพียงใจ คำมา, ศรัณยา วิริยาภรณ์ประภาส
TCI1(2561) = 0.186
3.การพัฒนาวิธีหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียว (Research Articles)
  วารสารเภสัชกรรมไทย. 11(4): 879-891. ตุลาคม-ธันวาคม 2019
  ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, เทพวุฒิ นุกาศ, โชติกา ซอหมัด, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
TCI1(2561) = 0.186
4.Patients’ Quality of Life after Open-Heart Surgery (Original Article)
  Srinagarind Medical Journal. 34(2): 178-183. March - April 2019
  Prawpan Suwanakitch, Sipapon Suwanlumpha, Nopparat Krongphaiklang, Worapong Samer, Watchara Kaemahanin, Jaran Sayasatit
TCI1(2560) = 0.164

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th