หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2018 (2561)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(29)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Clinical and Radiologic Outcomes of Direct Versus Indirect Decompression with Lumbar Interbody Fusion: A Matched-Pair Comparison Analysis (Research Article)
  World Neurosurgery. 119: 898-909. November 2018 (Epub)
  Guang-Xun Lin, Kutbuddin Akbary,Vit Kotheeranurak, Javier Quillo-Olvera, Hyun-Jin Jo, Xiao-Wei Yang, Akaworn Mahatthanatrakul, Jin-Sung Kim
SJR(2017) = Q2
2.Optical coherence tomography in central nervous system demyelinating diseases related optic neuritis (Research Article)
  International Journal of Ophthalmology. 11(10): 1649-1656. October 2018
  Mekhasingharak, N, Laowanapiban, P, Siritho, S, Satukijchai, C, Prayoonwiwat, N, Jitprapaikulsan, J, Chirapapaisan, N
SJR(2018) = Q3
3.Impact of Bilateral Internal Mammary Artery Grafting on the Immediate Outcome: A Double-Edged Sword in a Low Volume Heart Centre (research articles)
  International Journal of Cardiovascular Research. 7(4): 1-5. August 2018 (online)
  Siraphop Thapmongkol, Patarabutr Masaratana, Jarun Sayasathid, Kanthachat Thatsakorn, Methiniwiran Thapmongkol, Suwanna Puitm and Raksit Kituncharoen
-
4.Antibiogram, antibiotic and disinfectant resistance genes, biofilm-producing and -associated genes, and genotype of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical isolates from northern Thailand (Research Articles)
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 49(6): 1060-1071. November 2018
  R Seng, T Kitti, R Thummeepak, A Siriprayong, T Phukao, P Kongthai, T Jindayok, K Ketwong, C Boonlao, S Sutthisak
SJR(2017) = Q3
5.Validity and responsiveness of Barthel index for measuring functional recovery after hemiarthroplasty for femoral neck fracture
  Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 138(12): 1671-1677. December 2018
  Aasis Unnanuntana, Atthakorn Jarusriwanna, Sarthak Nepal
JCR(2017) = 1.967
SJR(2017) = Q1
6.Are Fetal-Type Posterior Cerebral Arteries Associated With an Increased Risk of Posterior Communicating Artery Aneurysms?
  Neurosurgery. May 2018 (Epub ahead of print)
  Thiarawat P, Jahromi BR, Kozyrev DA, Intarakhao P, Teo MK, Choque-Velasquez J, Niemel? M, Hernesniemi J.
JCR(2017) = 4.475
SJR(2017) = Q1
7.Rapid and sensitive detection of Chlamydia trachomatis sexually transmitted infections in resource-constrained settings in Thailand at the point-of-care (Research Article)
  PLOS Neglected Tropical Diseases. 12(12): 1-9. December 2018
  Naraporn Somboonna , Ilada Choopara, Narong Arunrut, Kanchapan Sukhonpan, Jarun Sayasathid, Deborah Dean, Wansika Kiatpathomchai
SJR(2017) = Q1
8.The prevalence of alcohol, smoking and illicit substance use among Thai university students and associated selective factors (Research Article)
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 49(6): 1091-1097. November 2018
  Sirikasem Sirilak
SJR(2017) = Q3
9.A New Procedure for Advancing Telemedicine Using the HoloLens (Research Article)
  IEEE Access. 6(1): 60224-60233. October 2018
  Sirilak, S; Muneesawang, P
JCR(2017) = 3.557
SJR(2017) = Q1
10.Rotational Mismatch of Self-Align Technique in Posterior-Stabilized Total Knee Arthroplasty(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 61-66. March 2018
  Chotanaphuti T, Choowong M, Laoruengthana A, Rattanaprichavej P
SJR(2017) = Q3
11.An Analysis of Thai Diagnosis Related Group (TDRG) Reimbursement for Primary Total Knee Arthroplasty(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 159-164. March 2018
  Laoruengthana A, Pannarunothai S, Rasamimongkol S
SJR(2017) = Q3
12.A Comparison of Universal Health Coverage Scheme Reimbursement for Primary Total Knee Arthroplasty under the Thai Diagnosis Related Group versions 5 and 6 (Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 173-178. March 2018
  Laoruengthana A, Pannarunothai S, Lertkajornsin W, Wongchareon K
SJR(2017) = Q3
13.Does Preemptive Femoral Nerve Block Provide Additional Pain Relief for Periarticular Injection in Total Knee Arthroplasty? (Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 243-248. March 2018
   Kositanurit I, Toolyodpun S, Podjanasupawun S, Rasamimongkol S, Weerakul S, Laoruengthana A
SJR(2017) = Q3
14.Relation of lumbar sympathetic chain to the open corridor of retroperitoneal oblique approach to lumbar spine: an MRI study(Research Article)
  European Spine Journal: 1-6. October 2018 (online first)
  Mahatthanatrakul, A., Itthipanichpong, T., Ratanakornphan, C. et al.
JCR(2017) = 2.634
SJR(2017) = Q1
15.A synbiotic mixture of scGOS/lcFOS and Bifidobacterium breve M-16V increases faecal Bifidobacterium in healthy young children(Research Article)
  Beneficial Microbes. 9(4): 541-552. June 2018
  Kosuwon P, Lao-Araya M, Uthaisangsook S, Lay C, Bindels J, Knol J, Chatchatee P.
JCR(2017) = 2.931
SJR(2017) = Q2
16.Risk Factors for Gastrointestinal Colonization and Acquisition of Carbapenem-Resistant Gram-Negative Bacteria among Patients in Intensive Care Units in Thailand(Research Article)
  Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 62. July 2018
  Anong Kiddee, Kanit Assawatheptawee, Anamai Na-udom, Pornpit Treebupachatsakul, Apirath Wangteeraprasert, Timothy R. Walsh, Pannika R. Niumsup
JCR(2017) = 4.255
SJR(2017) = Q1
17.Neuroprotective effect of Asparagus racemosus root extract via the enhancement of brain-derived neurotrophic factor and estrogen receptor in ovariectomized rats(Research Article)
  Journal of Ethnopharmacology. 225: 336-341. October 2018
  Laddawan Lalert, Hathairat Kruevaisayawan, Patcharada Amatyakul, Kornkanok Ingkanin and Onrawee Khongsombat
JCR(2017) = 3.115
SJR(2017) = Q1
18.Epistructured catechins, EGCG and EC facilitate apoptosis induction through targeting de novo lipogenesis pathway in HepG2 cells(Research Article)
  Cancer Cell International. 18(1). March 2018
  Khiewkamrop, P., Phunsomboon, P., Richert, L., Pekthong, D., Srisawang, P.
JCR(2017) = 3.96
SJR(2017) = Q2
19.Etoposide radiosensitizes p53-defective cholangiocarcinoma cell lines independent of their G2 checkpoint efficacies(Research Article)
  Oncology Letters. 15(3): 3895-3903. March 2018
  Arunee Hematulin Sutiwan Meethang Kitsana Utapom Sopit Wongkham Daniel Sagan
JCR(2017) = 1.664
SJR(2017) = Q3
20.Combination of Mitochondrial and Plasma Membrane Citrate Transporter Inhibitors Inhibits De Novo Lipogenesis Pathway and Triggers Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma Cells(Research Article)
  BioMed Research International. 2018: 1-15. January 2018
  Wan-angkan Poolsri, Phornpun Phokrai, Somrudee Suwankulanan, Narinthorn Phakdeeto, Pattamaphorn Phunsomboon, Dumrongsak Pekthong, Lysiane Richert, Sutatip Pongcharoen and Piyarat Srisawang
JCR(2017) = 2.583
SJR(2017) = Q1
21.Visual function and inner retinal structure correlations in aquaporin-4 antibody-positive optic neuritis(Article)
  Japanese Journal of Ophthalmology. 62(5): 598-604. September 2018
  Nattapong Mekhasingharak, Niphon Chirapapaisan, Poramaet Laowanapiban, Sasitorn Siritho, Naraporn Prayoonwiwat, Chanjira Satukijchai, Jiraporn Jitprapaikulsan, Pornsawan Mekhasingharak and Siriraj Neuroimmunology Research Group
JCR(2017) = 1.775
SJR(2018) = Q1
22.Relationship between Right Descending Pulmonary Artery Size on a Chest Radiograph and Body Mass Index(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(6): 793-796. June 2018
  Sripariwuth A, Kittijarukhajorn M
SJR(2017) = Q3
23.Anti-CD3 Fab Fragments Enhance Tumor Killing by Human γδ T Cells Independent of Nck Recruitment to the γδ T Cell Antigen Receptor
  Frontiers in Immunology. 9: 1-12. July 2018
  Juraske, C; Wipa, P; Morath, A; Hidalgo, JV; Hartl, FA; Raute, K; Oberg, HH; Wesch, D; Fisch, P; Minguet, S; Pongcharoen, S; Schamel, WW
JCR(2017) = 5.511
SJR(2018) = Q1
24.Acute Flaccid Paralysis in Single Upper Limb with HFMD from Enterovirus71 Infection: Case Report and Review of the Literature(Case Report)
  JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. 101(3): 411-422. March 2018
  Sudarat Charoensanti
SJR(2016) = Q3
25.Appropriate Area for Operative Procedures Near Tibialis Anterior Tendon Insertion: A Cadaveric Study (Research Article)
  Foot and Ankle International. January 2018 (Epub ahead of print)
  Jarusriwanna A, Chuckpaiwong B
JCR(2016) = 1.872
SJR(2016) = Q1
26.Selected signalling proteins recruited to the T cell receptor-CD3 complex (Review Article)
  Immunology. 153(1): 42-50. January 2018
  Ngoenkam, Jatuporn; Schamel, Wolfgang W.; Pongcharoen, Sutatip
JCR(2016) = 3.701
SJR(2016) = Q1
27.Association of diabetes mellitus and biochemical knee cartilage composition assessed by T2 relaxation time measurements: Data from the osteoarthritis initiative (Original Research)
  Journal of Magnetic Resonance Imaging. 47(2): 380-390. February 2018
  Chanchek, N., Gersing, A. S., Schwaiger, B. J., Nevitt, M. C., Neumann, J., Joseph, G. B., Lane, N. E., Zarnowski, J., Hofmann, F. C., Heilmeier, U., McCulloch, C. E. and Link, T. M.
JCR(2016) = 3.083
SJR(2016) = Q1
28.Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: a multicentre study(Original Article)
  Antiviral Therapy. 33(1) 2018
  Kessarin Thanapirom, Sirinporn Suksawatamnuay, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Sombat Treeprasertsuk, Tawesak Tanwandee, Phunchai Charatcharoenwitthaya, Satawat Thongsawat, Apinya Leerapun, Teerha Piratvisuth, Rattana Boonsirichan, Chalermrat Bunchorntavakul, Chaowalit Pattanasirigool, Bubpha Pornthisarn, Supoj Tuntipanichteerakul, Ekawee Sripariwuth, Woramon Jeamsripong, Theeranun Sanpajit, Yong Poovorawan, Piyawat Komolmit
JCR(2015) = 2.91
29.Dementia incidence and predictors in cerebral amyloid angiopathy patients without intracerebral hemorrhage (research article)
  Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 38(2): 241-249. Feb 2018 (Epub ahead of print)
  Xiong L, Boulouis G, Charidimou A, Roongpiboonsopit D, Jessel MJ, Pasi M, Reijmer YD, Fotiadis P, Ayres A, Merrill E, Schwab K, Blacker D, Gurol ME, Greenberg SM, Viswanathan A.
JCR(2015) = 4.929

ตีพิมพ์ระดับชาติ(18)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.MRI among symptomatic patients after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction(Research Articles)
  Naresuan Phayao Journal. 11(3): 73-75. September - December 2018
  รวิวรรณ พัทธวีรกุล, อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา, ณัฐกาญจน์ ตั้งเบญจผล, เต็มพร เครือมาก, ปวีณา พหลเทพ
TCI1(2561) = 0.049
2.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด(Research Articles)
  วารสารพยาบาลทหารบก. 19(s3): 139-148. ธันวาคม 2561
  ทยุตา อินทร์แก้ว, ภาวินี เภารอด, ดุลย์โสภา ชัยรัตน์
TCI1(2560) = 0.155
3.เนื้องอกเยื่อบุต่อมไทมัส: การจำแนกทางพยาธิวิทยา การพยากรณ์โรคและการแบ่งระยะของเนื้องอก (Review Articles)
  วารสารโรคมะเร็ง. 38(2): 75-92. เมษายน-มิถุนายน 2561
  พีรยุทธ สิทธิไชยากุล
TCI2(2560) = 0.091
4.รายงานผู้ป่วย: เด็กหญิงไทย อายุ 5 เดือน มีเส้นเลือดผิดปกติใต้ต่อกล่องเสียง (Case Report)
  พุทธชินราชเวชสาร. 35(1): 100-107. มกราคม-เมษายน 2561
  จิรนันท์ วีรกุล, ธมลพรรณ เกียรติวิชชุกุล, วรวรรณ จิต์ธรรม, ไกลตา ศรีสิงห์, นวพร เลิศสวัสดิ์วิชชา, ชฎาธาร เหลืองสว่าง
TCI1(2560) = 0.053
5.โรคติกส์ (Review Article)
  พุทธชินราชเวชสาร. 35(1): 108-115. มกราคม-เมษายน 2561
  จิรนันท์ วีรกุล
TCI1(2560) = 0.053
6.Comparison between Hospital Care Costs with Reimbursement on Diagnosis Related Group (DRG) Payment System and Outcomes of Therapeutic Plasma Exchange (TPE) at Naresuan University Hospital (Research Article)
  Journal of Public Health. 48(3): 398-405. September-December 2018
  Sirikasem Sirilak, Parttarawee Damee
TCI1(2560) = 0.625
7.A Direct Casting Method for the Fabrication of a Custom ScotchcastTM UCBL Foot Orthosis: A Case Study
  Science and Technology Asia. 23(3): 28-34. กรกฏาคม-กันยายน 2561
  Sasithon Sukthomya , Sirintip Kaewtip, Gary Guerry, Thapanik Pongprapai
TCI1(2560) = 0.0
8.Supplementation of Freezing Medium with Alpha-Mangostin Improves Human Sperm Quality after Cryopreservation (Research Article)
  Thai Journal of Pharmacology. 40(2): 27-37. December 2018
  Wanlapa Kokmas, Hathairat Kruevaisayawan, Patcharada Amatyakul, Onrawee Khongsombat
TCI1(2560) = 0.063
9.การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นด้วยการบริหารทางเดินหายใจส่วนต้น
  พุทธชินราชเวชสาร. 35(2): 278-284. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
  มัณฑนา ประกาศสัจธรรม
TCI1(2560) = 0.053
10.การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโรคตาแห้ง (Review Article)
  พุทธชินราชเวชสาร. 35(2): 267-277. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
  ผุสดี แผ่นสุวรรณ์, วรรณฉัตร ใจยะสัน, ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง, รสสุคนธ์ คชรัตน์
TCI1(2560) = 0.053
11.บทความฟื้นวิชาการ: การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทย และต่างประเทศ
  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 8(1): 136-146. มกราคม-เมษายน 2561
  จุฑามาศ วงศ์สุธีรา, ธิดาพร เหล่าลือเกียรติ, สาธิณี ชูเชิด, ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
TCI2(2560) = 0.208
12.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกของมารดาที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  พุทธชินราชเวชสาร. 35(1): 2-8. มกราคม-เมษายน 2561
  จิรัฏฐ์ โตสิบพนม, เฉลิมเกียรติ แซ่เฮ้ง, ณัฐญา เจริญธนโชติ, อภิชญา อนุกูล, กรรณิกา ธิชูโต, ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์, สุรชัย เดชอาคม
TCI1(2560) = 0.053
13.รายงานผู้ป่วยโรค CHROMOBLASTOMYCOSIS ที่พบร่วมกับโรค DISSEMINATED SUPERFICIAL POROKERATOSIS ที่มี AMYLOID ในชั้นหนังแท้ (case report)
  วารสารโรคผิวหนัง. 34(2): 169-175. เมษายน - มิถุนายน 2561
  ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์, ชัยพร วิโรจน์แสงอรุณ, ประทีป วรรณิสสร
TCI2(2560) = 0.0
14.Osteochondral lesion of the talus: possible treatment options for Thailand(Research Article)
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(3): 1-14. July-September 2018
  Supachok Rasamimongkol, Piroon Tangsripong
TCI1(2560) = 0.169
15.Capsaicin Derivatives Containing Indole and Nitroindole for Improved Anti-Inflammatory Activity(Research Aritcle)
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(3): 157-169. July-September 2018
  Chaiyot - Mukthung, Sirirat Chancharunee, Filip Kielar, Sutatip Pongcharoen, Uthai Wichai
TCI1(2560) = 0.169
16.A Development Model of Pain Management Outcome Evaluation for Tertiary Hospital(Research Article)
  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). 11(1): 129-140. January-March 2018
  Intira Pakanta, Aumporn Lincharearn, Siriluk Toolyodpun
TCI1(2560) = 0.074
17.ความฉลาดทางสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(Research Article)
  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 24(1): 67-78. กรกฎาคม 2561
  จิระภา ขำพิสุทธิ์
TCI1(2560) = 0.122
18.ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Research Article)
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 12(1): 84-94. มกราคม-มีนาคม 2561
  เนตรญา วิโรจวาณิช
TCI1(2559) = 0.033

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Medical Curriculum Development for the Pre-clinic Medical Students in Naresuan University, Phitsanulok
  AMEE 2018. Congress Centre, Basel, Switzerland. 25-29 August 2018
  Saisiri Mirasena, Monthicha Sukkasem, Unyaporn Chusakul, Natthapit Jantaramanee, Supawadee Makanut
-
2.Key Success of Teaching Medical Ethics in Clinical Years: WHO and HOW?
  AMEE 2018. Congress Centre, Basel, Switzerland. 25-29 August 2018
  Patcharada Amatyakul, Suchila Srithippayawan, Apiradee Jirattigalachote, Taweesak Nopkasorn
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th