หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2015 (2558)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(19)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Traumatic asphyxial death from two-wheel ‘walking behind’ tractor (case report)
  Asian Archives of Pathology. 11(3): 80-85. July 2015
  Jatuwit Howannapakorn
-
2.Mo1023 The Single Nucleotide Polymorphism in the Vitamin D Pathway DHCR7 Gene and Pre-Treatment HBV-DNA Strongly Predict HBeAg Loss in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B Patients Treated With Pegylated Interferon: Multicenter Study (Abstract)
  Gastroenterology. 148(4(S1)). April 2015
   Kessarin Thanapirom , Sirinporn Suksawatamnuay , Kittiyod Poovorawan , Wattana Sukeepaisarnjaroen , Tawesak Tanwandee , Satawat Thongsawat , Apinya Leerapun , Teerha Piratvisuth , Rattana Boonsirichan , Chalermrat Bunchorntavakul , Chaowalit Pattanasirigool , Bubpha Pornthisarn , Supot Tantipanichtheerakul , Ekawee Sripariwuth , Woramon Jeamsripong , Theeranun Sanpajit , Piyawat Komolmit
JCR(2015) = 16.716
3.Foreign medical practitioners: requirements for medical practice and postgraduate training in Thailand under ASEAN Economic Community liberalization in 2015 (Review Article)
  Asian Biomedicine. 9(6): 777-782. DECEMBER 2015
  Kinzang Wangchuk, Natapol Supanatsetakul
JCR(2015) = 0.131
SJR(2014) = Q3
4.The effects of modified ultrafiltration on clinical outcomes of adult and pediatric cardiac surgery
  Asian Biomedicine. 9(5): 591-599. October 2015
  Siraphop Thapmongkol, Patarabutr Masaratana, Thaworn Subtaweesin, Jarun Sayasathid, Kanthachat Thatsakorn, Jule Namchaisiri
JCR(2015) = 0.131
SJR(2014) = Q3
5.Association of Peripheral Autonomic Neuropathy and Sympathetic Skin Response in the Patients with Diabetic Polyneuropathy: A Pilot Study in Thailand
  Journal of The Medical Association of Thailand. 98(12): 1222-1230. December 2015
  Chinapat Gerawarapong
SJR(2014) = Q3
6.Inter- and Intra-Observer Reliability of Modified Rodnan Skin Score Assessment in Thai Systemic Sclerosis Patients: A Validation for Multicenter Scleroderma Cohort Study
  Journal of The Medical Association of Thailand. 98(11): 1082-1088. November 2015
  Chingching Foocharoen, Bandit Thinkhamrop, Ajanee Mahakkanukrauh, Siraphop Suwannaroj, Sittichai Netwijitpan, Kwanleutai Sripavatakul, Wiriya Chuealee, Bodin Boottam, Patapong Towiwat, Patcharawan Seubmee, Kittikorn Daungkum, Darunee Kongpan, Jintara Mangkala, Ratanavadee Nanagara
SJR(2014) = Q3
7.Adopting Thai Diagnosis Related Group for Vietnam Universal Health Coverage: a case of Ba Vi district hospital
  Siriraj Medical Journal. 67(5): 227-234. september-october 2015
  Pham Le Tuan, Vu Thanh Nam, Tham Chi Dung, Cao Ngoc Anh, Nguyen Thi Huong, Nguyen Nam Lien, Chairoj Zungsontiporn, Orathai Khioacharoen, Supasit Pannarunothai
-
8.Evidence for inducible recruitment of Wiskott-Aldrich syndrome protein to T cell receptor-CD3 complex in Jurkat T cells
  Asian Pacific Journal Of Allergy And Immunology. 33(3): 189-195. September 2015
  Paensuwan P, Ngoenkam J, Khamsri B, Preechanukul K, Sanguansermsri D, Pongcharoen S.
JCR(2014) = 0.971
SJR(2014) = Q3
9.Epidemiology of Age-Related Macular Degeneration among the Elderly Population in Thailand
  Journal of the Medical Association of Thailand. 98(8): 790-797. August 2015
  Rossukon Khotcharrat, Direk Patikulsila, Prut Hanutsaha, Ubonrat Khiaocham, Tanapat Ratanapakorn, Manote Sutheerawatananonda, Supasit Pannarunothai
SJR(2014) = Q3
TCI1(2557) = 0.092
10.Sexually transmitted diseases in symptomatic and asymptomatic Thai women and girls: a study from Bangkok and nearby
  Asian Biomedicine. 9(3): 299-311. June 2015
  Naraporn Somboonna, Ilada Choopara, Kanchapan Sukhonpan, Jarun Sayasathid
JCR(2014) = 0.131
SJR(2014) = Q3
11.Prevalence and Associated Factors of Slowed Forearm Median Motor and Sensory Conduction Velocity in Carpal Tunnel Syndrome among Thai Patients
  Siriraj Medical Journal. 67(3): 108-115. May-June 2015
  Chinapat Gerawarapong
-
12.[6]-Gingerol inhibits de novo fatty acid synthesis and carnitine palmitoyltransferase-1 activity which triggers apoptosis in HepG2.
  American Journal of Cancer Research. 5(4): 1319-1336. Mar 2015 (eCollection 2015)
  Impheng H, Richert L, Pekthong D, Scholfield CN, Pongcharoen S, Pungpetchara I, Srisawang P.
JCR(2014) = 4.165
13.The association of vitamin C, alcohol, coffee, tea, milk and yogurt with uric acid and gout
  International Journal of Rheumatic Diseases. 18(5): 495-501. June 2015
  Patapong Towiwat and Zhan-Guo Li
JCR(2013) = 1.771
SJR(2013) = Q2
14.High prevalence of multi-drug resistant Streptococcus pneumoniae among healthy children in Thailand
  Journal of Infection and Public Health. 8(3): 274-281. May 2015
  Thummeepak, R., Leerach, N., Kunthalert, D., Tangchaisuriya, U., Thanwisai, A., Sitthisak, S.
SJR(2013) = Q2
15.Dyslipidemia in the Elevated Cadmium Exposure Population
  International Journal of Toxicological and Pharmacological Research. 7(2): 92-98. April-May 2015
  Surapon Tangvarasittichai, Sukumarn Niyomtam, Patchanrin Pingmuangkaew, Prapa Nunthawarasilp
SJR(2013) = Q4
16.Elevated Cadmium Exposure Associated with Hypertension, Diabetes and Chronic Kidney Disease, in The Population of Cadmium-Contaminated Area
  International Journal of Toxicological and Pharmacological Research. 7(1): 50-56. February-March 2015
  Surapon Tangvarasittichai, Sukumarn Niyomtam, Suwadee Meemark, Patchanrin Pingmuangkaew, Prapa Nunthawarasilp
SJR(2013) = Q4
17.Nasal changes after orthognathic surgery for patients with prognathism and Class III malocclusion: Analysis using three-dimensional photogrammetry
  Journal of the Formosan Medical Association. 114(2): 112-123. February 2015
  Saran Worasakwutiphong, Ya-Fang Chuang, Hsin-Wen Chang, Hsiu-Hsia Lin, Pei-Ju Lin, Lun-Jou Lo
JCR(2013) = 1.695
SJR(2013) = Q2
18.Classical galactosemia in a Thai infant: case report and review of the literature
  Asian Biomedicine. 9(1): 95-100. February 2015
  Thitima Ngoenmak, Julintorn Somran, Chutima Phuaksaman, Jaruwat Khunrat
SJR(2013) = Q3
TCI1(2556) = 0.060
19.Pomelo enhances cyclosporine bioavailability in healthy male thai volunteers
  Journal of Clinical Pharmacology. 55(4): 377-383. April 2015
  Anlamlert, W., Sermsappasuk, P., Yokubol, D., Jones, S.
JCR(2013) = 2.472
SJR(2013) = Q1

ตีพิมพ์ระดับชาติ(26)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดจากงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำความมั่นคงสูง (Research Article)
  พุทธชินราชเวชสาร. 32(1): 25-33. มกราคม-เมษายน 2558
  ธนิยะ วงศ์วาร, สุนทร ศุภพงษ์, บุรณี กาญจนถวัลย์
TCI1(2557) = 0.056
2.การใช้ยาฮอร์โมนเพื่อรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (Review Article)
  พุทธชินราชเวชสาร. 32(3): 282-292. กันยายน - ธันวาคม 2558
  พัชรดา อมาตยกุล
TCI1(2557) = 0.056
3.การเสียชีวิตจากการขาดอากาศ (Review Article)
  พุทธชินราชเวชสาร. 32(3): 274-281. กันยายน - ธันวาคม 2558
  จตุวิทย์ หอวรรณภากร
TCI1(2557) = 0.056
4.อุบัติการณ์ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Research Articles)
  พุทธชินราชเวชสาร. 32(3): 229-236. กันยายน - ธันวาคม 2558
  พสุพร โพธิ์เงินนาค, ทศพล มีน่วม
TCI1(2557) = 0.056
5.ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (Research Articles)
  พุทธชินราชเวชสาร. 32(2): 253-260. กันยายน-ธันวาคม 2558
  สมศรี คำพันธ์
TCI1(2557) = 0.056
6.ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 45(3): 256-271. กันยายน - ธันวาคม 2558
  ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ, ไกลตา ศรีสิงห์, จิรนันท์ วีรกุล
TCI2(2557) = 0.392
7.การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการฉีดยาบีวาซิซูแมบเข้าน้ำวุ้นตาเทียบกับกลุ่มควบคุมในการรักษาภาวะจุดภาพชัดบวมจากหลอดเลือดดำใหญ่จอประสาทตาอุดตัน
  จักษุเวชสาร. 29(1): 1-11. มกราคม-มิถุนายน 2558
  คณินท์ เหลืองสว่าง, สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ, พิริญา สุ่มสวัสดิ์, อุมาภรณ์ จิตตวัฒนรัตน์, วรภัทร วงษ์สวัสดิ์, เอกชัย อารยางกูร, วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน, วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร, ศิวพร กิตติญาณปัญญา, เมทินี ศิริมหาราช
TCI2(2557) = 0.042
8.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 9(3): 145-153 2558
  กนกนต จิรณัฐธนากุล
TCI1(2557) = 0.250
9.ภาวะความดันตาสูงที่เกิดจากการใช้ยา
  จักษุเวชสาร. 29(1): 38-47. มกราคม-มิถุนายน 2558
  หญิง สุพัฒนวงศ์
TCI2(2557) = 0.042
10.พฤติกรรมสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และความต้องการบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 23(3): 46-59. กันยายน-ธันวาคม 2558
  พันธิตรา สิงห์เขียว
TCI1(2557) = 0.025
11.ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่งในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 23(3): 35-45. กันยายน-ธันวาคม 2558
  ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์, สิรินันท์ ตรียะเวชกุล, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, หญิง สุพัฒนวงศ์, ปณตศม เง่ายุธากร, อรณิชา พิมพะ, ฉัตรมงคล พรวนเจริญ, รสสุคนธ์ คชรัตน์
TCI1(2557) = 0.025
12.การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 23(3): 1-15. กันยายน-ธันวาคม 2558
  วิทวัส จิตต์ผิวงาม
TCI1(2557) = 0.025
13.Controversy in the Management of Traumatic Optic Neuropathy
  Buddhachinaraj Medical Journal. 32(2): 171-179. May-August 2015
  Nattapong Mekhasingharak
TCI1(2557) = 0.056
14.โรคตาที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  จักษุธรรมศาสตร์. 10(2): 53-63. กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
  จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง
TCI2(2556) = 0.067
15.ข้อมูลใหม่กับกลไกการออกฤทธิ์และสหสัมพันธ์ทางคลินิกของแกรนูไลซิน
  วารสารนเรศวรพะเยา. 8(2): 113-121. พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
  เนตรนภิส วรรณิสสร, ประทีป วรรณิสสร
TCI2(2557) = 0.1860
16.Chest Radiographic Findings in Pulmonary Tuberculosis
  Buddhachinaraj Medical Journal. 32(2): 134-141. May-August 2015
  Temphon Kruamak, Rawiwan Pathaweerakul, Pasuporn Po-ngernnak
TCI1(2557) = 0.0560
17.ความชุกไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในจังหวัดพิษณุโลก
  วารสารกุมารเวชศาสตร์. 54(3): 200-206. กรกฎาคม-กันยายน 2558
  ไกลตา ศรีสิงห์, ธิติมา เงินมาก, นัดดา แปดสี, ยง ภู่วรวรรณ
TCI2(2557) = 0.131
18.การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และการตรวจพบ isolated anti-HBc ของประชากรที่เกิดก่อนและหลังแผนการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี ในทารกในประเทศไทย
  วารสารกุมารเวชศาสตร์. 54(2): 111-116. เมษายน-มิถุนายน 2558
  ปาริฉัตร ยิ้มน้อย, นวรัตน์ โพธิ์สุวรรณ, ณศมน วรรณลภากร, วิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ, สิริพร แซ่เล่า, มณฑนา ฟูน้อย, อภิญญา ฟักทองอยู่, จามร เมฆอรุณ, ไกลตา ศรีสิงห์, ดวงพร อัศวราชันย์, สมชาย โอวัฒนาพาณิช, นอราห์ วุฒิรัตนโกวิท, ไกรสร โตทับเที่ยง, พิสิฐ ตั้งกิจวณิชย์, ยง ภู่วรวรรณ
TCI2(2557) = 0.131
19.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู: การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเปรียบเทียบในประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
  ธรรมศาสตร์เวชสาร. 15(3): 493-507. กรกฎาคม - กันยายน 2558
  พงศกรณ์ ไชยสุรินทร์, ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
TCI1(2557) = 0.056
20.วิถีชีวิตทางสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนายทหารประทวน กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
  วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. 6(1): 259-276. มกราคม-มิถุนายน 2558
  ธิดารัตน์ หมีปาน, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ นพเกษร, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
TCI3(2556) = 0.063
21.การพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 24(3): 493-509. พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
  อรทัย เขียวเจริญ, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, วัชรา ริ้วไพบูลย์, ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร
TCI1(2557) = 0.084
22.ผลการรักษา Lymphoma และ Myeloma โดยใช้ High Dose Chemotherapy ร่วมกับ Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 25(2): 123-129. เมษายน-มิถุนายน 2558
  พีระพล วอง, รวิสุต เดียวอิศเรศ, เอกอมร เทพพรหม, สัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล, กุลนิษฐ์ แพงวังทอง, อัญชณา แก้วความครัญ, สุดาภรณ์ ตาคำเที่ยง, แสง ศรีอำไพ, ขวัญสุดา สุภลาภ, และ ยุพา โม้พวง
TCI1(2556) = 0.147
23.การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคลากรรวมถึงคู่สมรสและญาติสายตรงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร: กรณีผู้ป่วยใน
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 45(1): 85-96. มกราคม-เมษายน 2558
  สุภินดา ศิริลักษณ์, บดินทร์ บุตรธรรม, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, ศิริเกษม ศิริลักษณ์
TCI2(2556) = 0.377
24.Accuracy of transcutaneous bilirubinometry compare to serum microbilirubin measurement in Naresuan University Hospital
  Chulalongkorn Medical Journal. 59(3): 265-273. May-June 2015
  Jiranun Weerakul, Chompunoot Boonsopa, Kanrawee Sungprem
TCI2(2556) = 0.026
25.Who should teach rheumatology to medical students, a rheumatologist or an internist?(Research Articles)
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 23(1): 22-29. January-April 2015
  Patapong Towiwat, Rawisut Deoisares, Nantana Choomchuay and Supasit Pannarunothai
TCI1(2556) = 0.0480
26.Periprosthetic Joint Infection of Hip and Knee: A Review of Current Concepts(Review Articles)
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 23(1): 1-21. January-April 2015
  Piti Rattanaprichavej
TCI1(2556) = 0.0480

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th