หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2012 (2555)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(26)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Road safety investment: A step to achieve the decade of action on road safety goal in Thailand.
  Journal of Safety and Health. 7(24): 12-28 2012
  Phanthunane P, Sirisrisakulchai J, Taekratoke T, Pannarunothai S
-
2.Using utilisation data to estimate future demand for medical internists: the impact of demographic demand driver in Thailand.
  Health Informatics: Building a Healthcare Future Theough Trusted Information. 178: 169-174 2012
  Supasit Pannarunothai, Pudtan Phanthunane
-
3.Effects of silk sericin on the proliferation and apoptosis of colon cancer cells
  Biological Research. 45(1): 45-50 2012
  Kaewkorn, W., Limpeanchob, N., Tiyaboonchai, W., Pongcharoen, S. , Sutheerawattananonda, M.
-
4.Qualification and needs for self-development of supporting staff in the Medical Education Centers
  South-East Asian Journal of Medical Education. 6(1): 39-41. June 2012
  Manavika Punnan, Natapol Supanatsetakul, Wallee Satayasai, Rajin Arora, Supasit Pannarunothai
-
5.Iron deficiency anemia during pregnancy in the lower north of thailand-prevalence and associated factors
  Malaysian Journal of Public Health Medicine. 12(2): 1-5 2012
  Suchila, S.S., Wong, P., Chattrapiban, T.
-
6.Estimated creatinine clearance, homocysteine and high sensitivity-C- reactive protein levels determination for early prediction of nephropathy and atherosclerosis risk in type 2 diabetic patients
  Indian Journal of Clinical Biochemistry. 27(3): 239-245. July 2012
  Deebukkhum, S., Pingmuangkaew, P., Tangvarasittichai, O., Tangvarasittichai, S.
-
7.Endocardial Mapping and Catheter Ablation for Ventricular Fibrillation Prevention in Brugada Syndrome
  Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 23(s1): 10-16. November 2012
  BUNCHA SUNSANEEWITAYAKUL, YAN YAO, SUTHASINEE THAMAREE and SHU ZHANG
-
8.Association of Elevated Urinary Cadmium with Urinary Stone, Hypercalciuria and Renal Tubular Dysfunction in the Population of Cadmium-Contaminated Area
  BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 89(6): 1120-1124. December 2012
  Kaewnate, Y; Niyomtam, S; Tangvarasittichai, O; Meemark, S; Pingmuangkaew, P; Tangvarasittichai, S
-
9.Comparative Study of Anatomical Landmark Technique and Self-aligned Tibial Component Rotation Determined by Computer-Assisted TKA
  Journal of the Medical Association of Thailand. 95(S10): 72-76. October 2012
  Thanainit Chotanaphuti, Watcharin Panichcharoen, Artit Laoruengthana
-
10.The Rotational Axis of The Tibia and Relationship to The Tibial Torsion in Varus Osteoarthritic Knee
  Journal of the Medical Association of Thailand. 95(S10): 6-11. October 2012
  Thanainit Chotanaphuti, Ruthasiri Srisawasdi, Piti Rattanaprichavej, Artit Laoruengthana
-
11.Sensitivity and Specificity of Magnetic Resonance Imaging for Knee injury and Clinical Application for the Naresuan University Hospital
  Journal of the Medical Association of Thailand. 95(S10): 151-157. October 2012
  Artit Laoruengthana, Atthakorn Jarusriwanna
-
12.Result of Arthroscopic Removal of an Enchondroma at the Talar Dome: A Case Report
  Journal of the Medical Association of Thailand. 95(S10): 226-229. October 2012
  Artit Laoruengthana, Monton Galassi, Santi Weerakul, Piya Assawaboonyadej, Julintorn Somran
-
13.Randomized Controlled Trial Local Injection for Treatment of Lateral Epicondylitis, 5 and 10 Mg Triamcinolone Compared
  Journal of the Medical Association of Thailand. 95(S10): 184-188. OCTOBER 2012
  Santi Weerakul, Monton Galassi
-
14.Efficacy of Electro-Acupuncture in Chronic Plantar Fasciitis: A Randomized Controlled Trial
  The American Journal of Chinese Medicine. 40(6): 1167-1176 2012
  Wipoo Kumnerddee and Nitsara Pattapong
-
15.Estimating Patient-Level Costs for Acute and Sub-Acute Inpatient Services in Thailand
  Siriraj Medical Journal. 64(5): 157-162. September 2012
  Orathai Khiaocharoen, Supasit Pannarunothai, Arthorn Riewpaiboon, Chairoj Zungsontiporn
-
16.Cost of acute and sub-acute care for stroke patients
  Journal of The Medical Association of Thailand. 95(10): 1266-1277. October 2012
  Khiaocharoen O, Pannarunothai S, Zungsontiporn C
-
17.Gas Exchange Abnormality during Sleep in Non-Snoring Severe Thalassemia Children
  Journal of the Medical Association of Thailand. 95(3): 397-402. March 2012
  Suchada Sritippayawan, Klaita Sri-Singh, Issarang Nuchprayoon, Rujipat Samransamruajkit, Jitladda Deerojanawong, Nuanchan Prapphal
-
18.Sericin consumption suppresses development and progression of colon tumorigenesis in 1,2-dimethylhydrazine-treated rats
  Biologia. 67(5): 1007-1012. October 2012
  Waraporn Kaewkon, Chompunut Aonsri, Waree Tiyaboonchai, Sutatip Pongcharoen, Manote Sutheerawattananonda and Nanteetip Limpeanchob
-
19.Novel CYP11B2 mutation causing aldosterone synthase (P450c11AS) deficiency
  European Journal of Pediatrics. 171(7). july 2012
  Tippayakarn Klomchan, Vichit Supornsilchai, Suttipong Wacharasindhu, Vorasuk Shotelersuk and Taninee Sahakitrungruang
-
20.Renal Phosphate Loss in Long-Term Kidney Transplantation
  Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 7(2): 323-331. February 2012
  Supinda Sirilak, Kamonwan Chatsrisak, Atiporn Ingsathit, Surasak Kantachuvesiri, Vasant Sumethkul, Wasana Stitchantrakul, Piyanuch Radinahamed, and Sinee Disthabanchong
-
21.Beating heart as an alternative for closure of secundum atrial septal defect
  Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 20(2): 141-145. april 2012
  Siraphop Thapmongkol, Jarun Sayasathid, Jessada Methrujpanont, and Jule Namchaisiri
-
22.Effects of Dao De Xin Xi Exercise on Balance and Quality of Life in Thai Elderly Women
  Global Journal of Health Science. 4(1). January 2012
  Patrawut Intarakamhang, Pantipa Chintanaprawasee
-
23.Health-Related Quality of Life of Thai Chronic Liver Disease Patients
  Journal of Health Research. 26(1): 1-6. January-February 2012
  Pinyupa Plianbangchang, Kultida Chaijinda, Ekawee Sripariwuth, Kanchalee Jetiyanon
-
24.Epidemiology and Etiology of Congenital Heart Diseases
  InTech: 47-84. January 2012
  Jarun Sayasathid, Kanchapan Sukonpan and Naraporn Somboonna
-
25.Essential role of the adaptor protein Nck1 in Jurkat T cell activation and function
  Clinical and Experimental Immunology. 167(1): 99-107. January 2012
  Yiemwattana, I. , Ngoenkam, J. , Paensuwan, P. , Kriangkrai, R. , Chuenjitkuntaworn, B. , Pongcharoen, S.
-
26.Evaluation of a Cryopreservation Procedure to Set Up a New Bone Marrow Transplant Unit Using Lymphocyte Proliferation Test
  Immunological Investigations. 41(1): 97-103. January 2012
  Peerapon Wong, Sutatip Pongcharoen, Kullanit Pangwangthong, Kwansuda Supalap, Akamon Tapprom, and Rawisut Deoisares
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(11)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ปัญหาการปรับตัวของนิสิตแพทย์ที่มาจากบุคลากรสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 20(3): 87-95. กันยายน-ธันวาคม 2555
  นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
-
2.Results of Hemoglobin E on Hemoglobin A1c Levels (Letter to the Editor)
  พุทธชินราชเวชสาร. 29(2). พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
  Akamon Tapprom, Peerapon Wong
-
3.บทบาทของค่ามะเร็งในการทำนายการเป็นมะเร็งเยื่อบุผิวรังไข่
  พุทธชินราชเวชสาร. 29(3): 380-386. กันยายน-ธันวาคม 2555
  ดารณี ศิริชัยสุทธิกร
-
4.การวัดค่าความเข้มของเนื้อเยื่อจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกที่ไม่ฉีดสารทึบรังสีในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง:ตำแหน่งใดเชื่อถือได้มากที่สุด
  พุทธชินราชเวชสาร. 29(3): 335-340. กันยายน-ธันวาคม 2555
  มยุรี กิตติจารุขจร, นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล, ธานินทร์ ฉัตราภิบาล
-
5.ประสิทธิผลของการให้ยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำโดยผู้ป่วยควบคุมการให้ยาด้วยตนเองหลังการผ่าตัดใหญ่
  พุทธชินราชเวชสาร. 29(3): 341-348. กันยายน-ธันวาคม 2555
  รัฐพล แสงรุ้ง, อนรรฆพร น้อมนุช, ศิริพร เป้าเพชร
-
6.การศึกษาความหลากหลายของตำแหน่งและลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของไส้ติ่งในผู้เสียชีวิตที่ได้รับการผ่าชันสูตรศพ
  รามาธิบดีเวชสาร. 35(3): 160-169. กรกฎาคม-กันยายน 2555
  ละออ ชมพักตร์, วีระพงษ์ ประยูรเสถียร, จตุวิทย์ หอวรรณภากร
-
7.พิษจากมะเฟืองในผู้ป่วยโรคไต:รายงานผู้ป่วย 2 ราย และทบทวนวรรณกรรม
  พุทธชินราชเวชสาร. 29(2): 258-263. พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
  สุภินดา ศิริลักษณ์, วรพล บูรณโชคไพศาล
-
8.อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง
  พุทธชินราชเวชสาร. 29(2): 224-232. พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
  สุภินดา ศิริลักษณ์, วรพล บูรณโชคไพศาล
-
9.การศึกษาผลลบลวงจาก Erythrocyte Osmotic Fragility Test ในการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 22(2): 101-105. เมษายน - มิถุนายน 2555
  สมลักษณ์ กันธิยะวงษ์, พีระพล วอง, เอกอมร เทพพรหม, แน่งน้อย เจิมนิ่ม, ปริศนา เจริญพร, รวิสุต เดียวอิศเรศ และต่อพงษ์ สงวนเสริมศรี
-
10.ประโยชน์ของวิธีการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเพิ่มเติมในการวินิจฉัยภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติจากเบาหวาน
  ศรีนครินทร์เวชสาร. 27(1): 58-65. มกราคม-มีนาคม 2555
  ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
-
11.Primary splenic angiosarcoma with thrombocytosis: A case report and review of the literature
  วารสารโรคมะเร็ง. 32(1): 25-34. January-March 2012
  La-or Chompuk, Julintorn Samran, Sang Sri-ampai, Tawee Thammasaranakul
-

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(1)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.A synbiotic mixture of scGOS/lcFOS and Bifidobacterium breve M-16V increases faecal bifidobacteria in healthy young children
  the International Symposium of Probiotics Prebiotics in Pediatrics 2012. February 24-26, 2012. Yeşilyurt 34149, İstanbul, Turkey
  Pantipa Chatchatee, Lahcene Rezaïki, Kaouther Ben Amor, Pensri Kosuwon, Mongkol Laoaraya, Suwannee Uthaisengsuk and Jan Knol
-

เผยแพร่ระดับชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.การประเมินกรรมวิธีฉายแสงผลิตภัณฑ์โลหิตด้วยโคบอลต์หกสิบเพื่อยับยั้งทีลิมโฟไซต์ (Oral)
  การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 27-29 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
  รวิสุต เดียวอิศเรศ, พีระพล วอง, สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ, ฉัตรวุฒิ พัทธวีรกูล, นันทวัฒน์ อยู่ดี, เอกอมร เทพพรหม, สมบัติ บุญขวาง, กุลนิษฐ์ แพงวังทอง, สัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล และ ขวัญสุดา สุภลาภ
-
2.New tool for clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome (Oral)
  การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 27-29 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
  Wirat Theerasakul
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th