หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2008 (2551)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(11)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Diabetic fetopathy associated with bilateral adrenal hyperplasia and ambiguous genitalia: a case report
  Journal of Medical Case Reports. 2: 251. JUL 2008
  Patou Tantbirojn, Mana Taweevisit, Suchila Sritippayawan, Boonchai Uerpairojkit
-
2.The Thai Anesthesia Incident Monitoring Study (Thai AIMS) of Endobronchial Intubation: An Analysis of 1996 Incident Reports
  Journal of The Medical Association of Thailand. 91(12): 1854-1861. DEC 2008
  Krairerk Sintavanuruk MD, Oraluxna Rodanant MD, Intiporn Kositanurit MD, Phuping Akavipat MD, Aksorn Pulnitiporn MD, Wimonrat Sriraj MD
-
3.The Thai Anesthesia Incident Monitoring Study (Thai AIMS): An Analysis of Perioperative Myocardial Ischemia/Infarction
  Journal of The Medical Association of Thailand. 91(11): 1698-1705. NOV 2008
  Pornswan Ngamprasertwong MD, Inthiporn Kositanurit MD, Preechayuth Yokanit MD, Rhuthai Wattanavinit MD, Sunida Atichat MD, Worawut Lapisatepun MD
-
4.Genetic characterization of nonstructural genes of H5N1 avian influenza viruses isolated in Thailand in 2004-2005.
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 39(5): 837-847. SEP 2008
  Suwannakhon N, Pookorn S, Sanguansermsri D, Chamnanpood C, Chamnanpood P, Wongvilairat R, Pongcharoen S, Niumsup PR, Kunthalert D, Sanguansermsri P.
-
5.Bioequivalence of Generic Lamortiging 100-mg Tablets in Healthy Thai Male Volunteers: A Randomized, Single-Dose, Two-Period, Two-Sequence Crossover Study
  Clinical Therapeutics. 30(10): 1844-1851. OCT 2008
  Srichaiya A, Longchoopol C, Oo-Puthinan S, Sayasathid J, Sripalakit P, Viyoch J.
-
6.โครงการวิจัย Multicenter เรื่อง Multicentered Study of Model of Anesthesia Related Adverse Events in Thailand by Incident Report (The Thai Anesthesia Incidents Monotoring Study): Results.
  Journal of The Medical Association of Thailand. 91(7). JUN 2008
  Somrat Charuluxananan MD, Suwanee Suraseranivongse MD, Prasatnee Jantorn MD, Wimonrat Sriraj MD, Thavat Chanchayanon MD, Surasak Tanudsintum MD, Chaiyapruk Kusumaphanyo MD, Thanarat Suratsunya MD, Surachart Poajanasupawun, Sireeluck Klanarong MD, Aksorn P
-
7.Whole genome sequences of H5N1 influenza a virus isolated from a little grebe in Thailand.
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 39(3): 373-382. MAY 2008
  Naksupan N, Sanguansermsri D, Wongvilairat R, Niumsup PR, Pongcharoen S, Chamnanpood P, Chamnanpood C, Sanguansermsri P.
-
8.Improving artificial immune system performance: inductive bias and alternative mutations.
  Lecture Note In Computer Science. 5132: 220-231. AUG 2008
  Pongcharoen P., Chainate, W., Pongcharoen, S.
-
9.Pregnancy Immunology: Decidual Immune Cells. (Special Article).
  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 26(2-3): 171-181. JUN-SEP 2008
  Sanguansermsri D, Pongcharoen S
-
10.Comparative study of interleukin-1 expression by peripheral blood mononuclear cells and purified monocytes experimentally infected with Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailanddensis.
  Immunological Investigations. 37(7): 704-713. OCT 2008
  Pongcharoen S, Niumsup PR, Butkhamcho P
-
11.Reduced Interleukin-17 Expression of Burkholderia pseudomallei-Infected Peripheral Blood Mononuclear Cells of Diabetic Patients
  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 26(1): 63-69. MAR 2008
  Sutatip Pongcharoen, Pannika Niumsup Ritvirool, Donruedee Sanguansermsri, Pairat Chanchan, Poj Jienmongkol, Puntharee Butkhamchot, Prateep Warnnissorn, Napatawn Banchuin, Stitaya Sirisinha
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(6)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ภาวะไอเป็นเลือดซ้ำในผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอม (ตะปู) ในเนื้อปอด (Case Report)
  พุทธชินราชเวชสาร. 25(3): 895-898. กย.-ธค. 2551
  จรัญ สายะสถิตย์.
-
2.สุขภาพจิตและปัญหาการปรับตัวของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 53(4): 369-376. ตค.-ธค. 2551
  นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
-
3.ภาวะเส้นเลือดดำเรตินาอุดตัน (CRVO) ในผู้ป่วย Hyperhomocysteinemia ขณะตั้งครรภ์
  The Thai Journal of Ophthalmology. 22(2): 132-136. JUL-DEC 2008
  พญ.หญิง สุพัฒนวงศ์ และ พญ.รสสุคนธ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
-
4.Osteo-Odonto-Keratoprosthesis (OOKP)
  The Thai Journal of Ophthalmology. 22(2): 142-146. JUL-DEC 2008
  พญ.รสสุคนธ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
-
5.ขนาดของหลอดเลือดภายหลังการได้รับยาชาที่ฉีดบริเวณประสาท Brachial (brachial plexus anesthesia) สำหรับการทำหลอดเลือดเทียม
  วิสัญญีสาร. 34(2): 78-84. เมษ.-มิย. 2551
  สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์.
-
6.ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการปวดคอ/บ่า/ไหล่ในบุคลากรโรงพยาบาล.
  พุทธชินราชเวชสาร. 25(1): 34-41. มค.-เมษ. 2551
  วิโรจน์ วรรณภิระ, ปานจิต วรรณภิระ.
-

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(8)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.effects of empowerment program on perception and behavior of control regarding smoking cessation among buddhist monks. (Oral Presentation)
  1st BMIP International Nursing Conference, Apo Hotel, Davao City, Philippines. 6 - 13 Oct 2008
  Somsak Thochumpa, M.N.S., Dr.Chanjar suntayakorn, Ph.D.,Dr.Sirikasem Sirilak, M.D., Dr.Pakorn Prachanban, M.D.
-
2.Comparison of the hemolytic levels in routine roller pump occlusion setting between traditional method and tubing clamp method. (Oral Presentation)
  The 4th Terumo Academic Perfusionists Seminars (TAPS), November 7-9, 2008. The Krungsri River Hotel, Ayutthaya, Thailand.
  Watchara Kaewmahanin, Sirinnapa Nakmee, Warangkana Poeipoj, Phannipa Senarang,Jarun Sayasathid, Bungon Niamin, Anuchit Manin, Kreangkrai Bunkhampa, Surapon Tangvarasittichai, Ratchaneewan Maneemaroj
-
3.Influence of Iron Deficiency and Alpha Thalassemia-2 on the Diagnosis of Beta Thalassemia Carrier Determined by Hemoglobin A2 Level (Poster Presentation)
  The XXXII nd World Congress of The International Society of Hematology,October 19 - 23, 2008., Bangkok, Thailnad.
  Wong Peerapon, Sanguansermsri Phanchana, Srithipayawan Suchila, Charoenporn Prisana, Nimnuch Nungruethi, Sanguansermsri Torpong
-
4.In vitro phototoxicity testing of thai herb. (Oral Presentation)
  2nd International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) at Naresuan University at Phayao, Thailand, Dec. 17 - 19, 2008.
  Niran Meechaiyo, Anusorn Vorasingha, Netnaphis Warnnissorn, and Prateep Warnnissorn
-
5.Portal vein embolization in jaundice patients: is it worthwhile? (Oral Presentation)
  18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 08 - 11, 2008, Istanbul, Turkiye. Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Center
  Wipusit Taesombat, MD,Boonchoo Sirichindakul, MD,Bunthoon Nonthasoot, MD,Jade Supaphol, MD,Supanit Nivatvongs, MD,Akkawat Janchai, MD,Jarturon Tantivatana, MD.
-
6.Survey of Communication Skill among Medicine Graduates: Guide for teaching changes. (Poster Presentation)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ "AMEE 2008: Prague, Czech Republic" ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2551
  วิโรจน์ วรรณภิระ, นนท์ โสวัณณะ.
-
7.Fluoroscopy-controlled Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction Using A Hamstring Tendon Autograft in Patellar Dislocation. (Oral Presentation)
  การประชุมวิชาการ The 1st Biennial Asia Arthroscopy Congress ณ กรุงโซว ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2551
  Laoruengthana A.
-
8.Six-strand Hamstring Tendon Versus Patellar Tendon Augograft for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. (Oral presentation)
  5th World Congress of Sports Trauma and 6th Asia ? Pacific Orthopaedic Society for Sports Medicine Meeting. Hongkong. (11 ? 13 April 2008).
  Laoruengthana A.
-

เผยแพร่ระดับชาติ(9)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ระดับภูมิคุ้มกัน Immunoglobulin ในประชากรสุโขทัยที่ปกติ และที่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือติดเชื้อเรื้อรัง (Poster Presentation)
  Proceedings นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม ,November 2008 ,170-173
  สุวรรณี อุทัยแสงสุข และ ศันสนีย์ เสนะวงษ์
-
2.Response of Keratinocytes upon Recognizing Propionibacterium acnes Mediated by Toll-Like Receptor 2.(Poster Presentation)
  นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 17 ตุลาคม 2551
  ผศ.นพ.ดร.ประทีป วรรณณิสร
-
3.การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่สอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Oral presentation)
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .
  ปรารถนา เอนกปัญญากุล, วัลลี สัตยาศัย และ จุลินทร สำราญ
-
4.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Oral presentation)
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .
  พารุณี ยิ้มสบาย
-
5.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบวัดความก้าวหน้า ผลการสอบประมวลความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Oral presentation)
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .
  ธรารัตน์ รณหงษา
-
6.ทัศนคติของนิสิตแพทย์ที่มาจากบุคลากรสาธารณสุขต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนและการเป็นแพทย์ในชุมชน(Oral presentation)
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .
  วริยา กาวีวน
-
7.แบบจำลองชั้นผิวหนังมนุษย์ในหลอดทดลอง(Oral presentation)
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .
  เนตรนภิส วรรณิสสร และ ประทีป วรรณิสสร
-
8.เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหักสำหรับคนไทย(Oral presentation)
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .
  วิรัตน์ ธีระสกุล
-
9.แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์(Poster presentation)
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .
  เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th