หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2018 (2561)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(19)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Rotational Mismatch of Self-Align Technique in Posterior-Stabilized Total Knee Arthroplasty(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 61-66. March 2018
  Chotanaphuti T, Choowong M, Laoruengthana A, Rattanaprichavej P
  added : 29 Nov 2018.
SJR(2017) = Q3
2.An Analysis of Thai Diagnosis Related Group (TDRG) Reimbursement for Primary Total Knee Arthroplasty(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 159-164. March 2018
  Laoruengthana A, Pannarunothai S, Rasamimongkol S
  added : 28 Nov 2018.
SJR(2017) = Q3
3.A Comparison of Universal Health Coverage Scheme Reimbursement for Primary Total Knee Arthroplasty under the Thai Diagnosis Related Group versions 5 and 6 (Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 173-178. March 2018
  Laoruengthana A, Pannarunothai S, Lertkajornsin W, Wongchareon K
  added : 28 Nov 2018.
SJR(2017) = Q3
4.Does Preemptive Femoral Nerve Block Provide Additional Pain Relief for Periarticular Injection in Total Knee Arthroplasty? (Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(S3): 243-248. March 2018
   Kositanurit I, Toolyodpun S, Podjanasupawun S, Rasamimongkol S, Weerakul S, Laoruengthana A
  added : 28 Nov 2018.
SJR(2017) = Q3
5.Relation of lumbar sympathetic chain to the open corridor of retroperitoneal oblique approach to lumbar spine: an MRI study(Research Article)
  European Spine Journal: 1-6. October 2018 (online first)
  Mahatthanatrakul, A., Itthipanichpong, T., Ratanakornphan, C. et al.
  added : 13 Nov 2018.
JCR(2017) = 2.634
SJR(2017) = Q1
6.A synbiotic mixture of scGOS/lcFOS and Bifidobacterium breve M-16V increases faecal Bifidobacterium in healthy young children(Research Article)
  Beneficial Microbes. 9(4): 541-552. June 2018
  Kosuwon P, Lao-Araya M, Uthaisangsook S, Lay C, Bindels J, Knol J, Chatchatee P.
  added : 08 Nov 2018.
JCR(2017) = 2.931
SJR(2017) = Q2
7.Risk Factors for Gastrointestinal Colonization and Acquisition of Carbapenem-Resistant Gram-Negative Bacteria among Patients in Intensive Care Units in Thailand(Research Article)
  Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 62. July 2018
  Anong Kiddee, Kanit Assawatheptawee, Anamai Na-udom, Pornpit Treebupachatsakul, Apirath Wangteeraprasert, Timothy R. Walsh, Pannika R. Niumsup
  added : 29 Oct 2018.
JCR(2017) = 4.255
SJR(2017) = Q1
8.Neuroprotective effect of Asparagus racemosus root extract via the enhancement of brain-derived neurotrophic factor and estrogen receptor in ovariectomized rats(Research Article)
  Journal of Ethnopharmacology. 225: 336-341. October 2018
  Laddawan Lalert, Hathairat Kruevaisayawan, Patcharada Amatyakul, Kornkanok Ingkanin and Onrawee Khongsombat
  added : 29 Oct 2018.
JCR(2017) = 3.115
SJR(2017) = Q1
9.Epistructured catechins, EGCG and EC facilitate apoptosis induction through targeting de novo lipogenesis pathway in HepG2 cells(Research Article)
  Cancer Cell International. 18(1). March 2018
   Khiewkamrop, P., Phunsomboon, P., Richert, L., Pekthong, D., Srisawang, P.
  added : 29 Oct 2018.
JCR(2017) = 3.96
SJR(2017) = Q2
10.Etoposide radiosensitizes p53-defective cholangiocarcinoma cell lines independent of their G2 checkpoint efficacies(Research Article)
  Oncology Letters. 15(3): 3895-3903. March 2018
   Arunee Hematulin Sutiwan Meethang Kitsana Utapom Sopit Wongkham Daniel Sagan
  added : 29 Oct 2018.
JCR(2017) = 1.664
SJR(2017) = Q3
11.Combination of Mitochondrial and Plasma Membrane Citrate Transporter Inhibitors Inhibits De Novo Lipogenesis Pathway and Triggers Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma Cells(Research Article)
  BioMed Research International. 2018: 1-15. January 2018
  Wan-angkan Poolsri, Phornpun Phokrai, Somrudee Suwankulanan, Narinthorn Phakdeeto, Pattamaphorn Phunsomboon, Dumrongsak Pekthong, Lysiane Richert, Sutatip Pongcharoen and Piyarat Srisawang
  added : 29 Oct 2018.
JCR(2017) = 2.583
SJR(2017) = Q1
12.Visual function and inner retinal structure correlations in aquaporin-4 antibody-positive optic neuritis(Article)
  Japanese Journal of Ophthalmology. 62(5): 598-604. September 2018
  Nattapong Mekhasingharak, Niphon Chirapapaisan, Poramaet Laowanapiban, Sasitorn Siritho, Naraporn Prayoonwiwat, Chanjira Satukijchai, Jiraporn Jitprapaikulsan, Pornsawan Mekhasingharak and Siriraj Neuroimmunology Research Group
  added : 16 Oct 2018.
JCR(2017) = 1.775
SJR(2018) = Q1
13.Relationship between Right Descending Pulmonary Artery Size on a Chest Radiograph and Body Mass Index(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 101(6): 793-796. June 2018
  Sripariwuth A, Kittijarukhajorn M
  added : 10 Aug 2018.
SJR(2017) = Q3
14.Anti-CD3 Fab Fragments Enhance Tumor Killing by Human γδ T Cells Independent of Nck Recruitment to the γδ T Cell Antigen Receptor
  Frontiers in Immunology. 9: 1-12. July 2018
  Juraske, C; Wipa, P; Morath, A; Hidalgo, JV; Hartl, FA; Raute, K; Oberg, HH; Wesch, D; Fisch, P; Minguet, S; Pongcharoen, S; Schamel, WW
  added : 31 Jul 2018.
JCR(2017) = 5.511
SJR(2018) = Q1
15.Acute Flaccid Paralysis in Single Upper Limb with HFMD from Enterovirus71 Infection: Case Report and Review of the Literature(Case Report)
  JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. 101(3): 411-422. March 2018
  Sudarat Charoensanti
  added : 01 Jun 2018.
SJR(2016) = Q3
16.Appropriate Area for Operative Procedures Near Tibialis Anterior Tendon Insertion: A Cadaveric Study (Research Article)
  Foot and Ankle International. January 2018 (Epub ahead of print)
  Jarusriwanna A, Chuckpaiwong B
  added : 10 Jan 2018.
JCR(2016) = 1.872
SJR(2016) = Q1
17.Selected signalling proteins recruited to the T cell receptor-CD3 complex (Review Article)
  Immunology. 153(1): 42-50. January 2018
  Ngoenkam, Jatuporn; Schamel, Wolfgang W.; Pongcharoen, Sutatip
  added : 10 Jan 2018.
JCR(2016) = 3.701
SJR(2016) = Q1
18.Association of diabetes mellitus and biochemical knee cartilage composition assessed by T2 relaxation time measurements: Data from the osteoarthritis initiative (Original Research)
  Journal of Magnetic Resonance Imaging. 47(2): 380-390. February 2018
  Chanchek, N., Gersing, A. S., Schwaiger, B. J., Nevitt, M. C., Neumann, J., Joseph, G. B., Lane, N. E., Zarnowski, J., Hofmann, F. C., Heilmeier, U., McCulloch, C. E. and Link, T. M.
  added : 10 Jan 2018.
JCR(2016) = 3.083
SJR(2016) = Q1
19.Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: a multicentre study(Original Article)
  Antiviral Therapy. 33(1) 2018
  Kessarin Thanapirom, Sirinporn Suksawatamnuay, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Sombat Treeprasertsuk, Tawesak Tanwandee, Phunchai Charatcharoenwitthaya, Satawat Thongsawat, Apinya Leerapun, Teerha Piratvisuth, Rattana Boonsirichan, Chalermrat Bunchorntavakul, Chaowalit Pattanasirigool, Bubpha Pornthisarn, Supoj Tuntipanichteerakul, Ekawee Sripariwuth, Woramon Jeamsripong, Theeranun Sanpajit, Yong Poovorawan, Piyawat Komolmit
  added : 11 Jul 2017.
JCR(2015) = 2.91

ตีพิมพ์ระดับชาติ(7)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกของมารดาที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  พุทธชินราชเวชสาร. 35(1): 2-8. มกราคม-เมษายน 2561
  จิรัฏฐ์ โตสิบพนม, เฉลิมเกียรติ แซ่เฮ้ง, ณัฐญา เจริญธนโชติ, อภิชญา อนุกูล, กรรณิกา ธิชูโต, ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์, สุรชัย เดชอาคม
  added : 17 Dec 2018.
TCI1(2560) = 0.053
2.รายงานผู้ป่วยโรค CHROMOBLASTOMYCOSIS ที่พบร่วมกับโรค DISSEMINATED SUPERFICIAL POROKERATOSIS ที่มี AMYLOID ในชั้นหนังแท้ (case report)
  วารสารโรคผิวหนัง. 34(2): 169-175. เมษายน - มิถุนายน 2561
  ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์, ชัยพร วิโรจน์แสงอรุณ, ประทีป วรรณิสสร
  added : 17 Dec 2018.
TCI2(2560) = 0.0
3.Osteochondral lesion of the talus: possible treatment options for Thailand(Research Article)
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(3): 1-14. July-September 2018
  Supachok Rasamimongkol, Piroon Tangsripong
  added : 29 Oct 2018.
TCI1(2560) = 0.169
4.Capsaicin Derivatives Containing Indole and Nitroindole for Improved Anti-Inflammatory Activity(Research Aritcle)
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(3): 157-169. July-September 2018
  Chaiyot - Mukthung, Sirirat Chancharunee, Filip Kielar, Sutatip Pongcharoen, Uthai Wichai
  added : 29 Oct 2018.
TCI1(2560) = 0.169
5.A Development Model of Pain Management Outcome Evaluation for Tertiary Hospital(Research Article)
  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). 11(1): 129-140. January-March 2018
  Intira Pakanta, Aumporn Lincharearn, Siriluk Toolyodpun
  added : 29 Oct 2018.
TCI1(2560) = 0.074
6.ความฉลาดทางสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(Research Article)
  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 24(1): 67-78. กรกฎาคม 2561
  จิระภา ขำพิสุทธิ์
  added : 27 Aug 2018.
TCI1(2560) = 0.122
7.ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Research Article)
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 12(1): 84-94. มกราคม-มีนาคม 2561
  เนตรญา วิโรจวาณิช
  added : 10 Jan 2018.
TCI1(2559) = 0.033

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Medical Curriculum Development for the Pre-clinic Medical Students in Naresuan University, Phitsanulok
  AMEE 2018. Congress Centre, Basel, Switzerland. 25-29 August 2018
  Saisiri Mirasena, Monthicha Sukkasem, Unyaporn Chusakul, Natthapit Jantaramanee, Supawadee Makanut
  added : 16 Aug 2018.
-
2.Key Success of Teaching Medical Ethics in Clinical Years: WHO and HOW?
  AMEE 2018. Congress Centre, Basel, Switzerland. 25-29 August 2018
  Patcharada Amatyakul, Suchila Srithippayawan, Apiradee Jirattigalachote, Taweesak Nopkasorn
  added : 16 Aug 2018.
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th