หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2021 (2564)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(13)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Perioperative Outcomes of Patients Who Were Not Candidates for Additional Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs in a Multimodal Pain Control Regimen for Total Knee Arthroplasty (Research Articles)
  Clinics in Orthopedic Surgery. 13(2): 160-167. Jun 2021
  Laoruengthana A*, Chaibhuddanugul N, Rattanaprichavej P, Malisorn S, Tangsripong P, Pongpirul K.
SJR(2020) = Q1
2.Comparison of intraocular pressure during laparoscopic totally extraperitoneal (TEP) versus transabdominal preperitoneal (TAPP) inguinal hernia repair
  Surgical Endoscopy. April 2021
  Taniya Bhoopat, Pawan Chansaenroj
SJR(2020) = Q1
3.Prevalence and Characteristics of Psoriasis Patients in a Primary Care Area in Thailand (Research Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 104(4): 610-4. April 2021
  Chaiyamahapurk S*, Warnnissorn P
SJR(2020) = Q4
4.Growth of the Pulmonary Valve Annulus after the Modified Blalock-Taussig Shunt in Patients with Tetralogy of Fallot (Research Article)
  Congenital Heart Disease: 1-9. April 2021 (Online First)
  Siraphop Thapmongkol*, Jarun Sayasathid, Jessada Methrujpanont, Kanthachat Thatsakorn, Worawan Jittham, Suwanna Puitm, Methiniwiran Thapmongkol, Jule Namchaisiri
SJR(2020) = Q1
5.Cooperative Interaction of Nck and Lck Orchestrates Optimal TCR Signaling (Research Article)
  Cells. 10(4): 1-13. April 2021
  Frederike A. Hartl,Jatuporn Ngoenkam,Esmeralda Beck-Garcia,Liz Cerqueira,Piyamaporn Wipa,Pussadee Paensuwan,Prapat Suriyaphol,Pankaj Mishra,Burkhart Schraven,Stefan G?nther,Sutatip Pongcharoen,Wolfgang W. A. Schamel and Susana Minguet*
JCR(2019) = 4.366
SJR(2020) = Q1
6.Hospital Admissions Associated With Medication-Related Problems in Thai Older Patients: A Multicenter Prospective Observational Study(Research Article)
  Journal of Patient Safety. 17(1): 15-22. January 2021
  Dechanont, Supinya; Jedsadayanmata, Arom; Butthum, Bodin; Kongkaew, Chuenjid
SJR(2019) = Q3
7.In vitro colchicine-induced polyploids from different explant segments of Bacopa monnieri
  SCIENCEASIA. 47(1): 30-39. February 2021
  Kawee Sujipuli, Phithak Inthima, Nonglak Yimtragool, Netnaphis Warnnissorn, Prateep Warnnissorn, Surisak Prasarnpun
SJR(2019) = Q3
8.Hospital Outpatient Visits Associated With Medication-Related Problems in Thailand: A Multicenter Prospective Observational Study(Research Article)
  Journal of Patient Safety. 17(1): 1-7. January 2021
  Dechanont, Supinya; Jedsadayanmata, Arom; Butthum, Bodin; Kongkaew, Chuenjid
SJR(2019) = Q3
9.Usefulness of an accelerometer-based navigation system in bilateral one-stage total knee arthroplasty(Research Article)
  BMC Musculoskeletal Disorders. 22: 1-8. February 2021
  Artit Laoruengthana, Piti Rattanaprichavej*, Thanawat Tantimethanon, Watcharapong Eiamjumras, Passakorn Teekaweerakit & Krit Pongpirul
SJR(2019) = Q2
10.High-dose versus low-dose ergocalciferol for correcting hypovitaminosis D after fragility hip fracture: a randomized controlled trial(Research Article)
  BMC Geriatrics. 21: 1-10. January 2021
  Atthakorn Jarusriwanna, Suchat Phusunti, Pojchong Chotiyarnwong* & Aasis Unnanuntana
SJR(2019) = Q1
11.The reference values of peak expiratory flow rate in Thailand children(Original Article)
  Journal of Thoracic Disease. 13(1): 31-38. January 2021
  Klaita Srisingh, Chutima Phuaksaman*
SJR(2019) = Q2
12.High mRNA expression of GABA receptors in human sperm with oligoasthenoteratozoospermia and teratozoospermia and its association with sperm parameters and intracytoplasmic sperm injection outcomes(Original Article)
  Clinical and Experimental Reproductive Medicine. 48(1): 50-60. March 2021
  Paweena Kaewman, Sutisa Nudmamud-Thanoi, Patcharada Amatyakul, Samur Thanoi*
SJR(2019) = Q2
13.Outcomes of combined gonioscopy-assisted transluminal trabeculotomy and goniosynechialysis in primary angle closure: a retrospective case series
  International Ophthalmology: 1-9. January 2021
  Tanate Chira-adisai*, Kazuhiko Mori, Akane Kobayashi, Morio Ueno, Yoko Ikeda, Chie Sotozono & Shigeru Kinoshita
JCR(2019) = 1.314
SJR(2019) = Q2

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th