หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2019 (2562)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(11)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Subsidence of Hydroxyapatite-Coated Femoral Stem in Dorr Type C Proximal Femoral Morphology. (Research Article)
  The Journal of Arthroplasty 2019 (In Press)
  Rattanaprichavej, P, Laoruengthana, A, Chotanaphuti, T, Khuangsirikul, S, Phreethanutt, C, Pongpirul, K
SJR(2018) = Q1
2.Blood loss reduction: effect of different knee prosthesis designs and use of tranexamic acid—a randomized controlled trial(Research Articles)
  European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology: 1-6. May 2019 (Epub ahead of print)
  Artit Laoruengthana, Piti Rattanaprichavej, Nattharut Chaibhuddanugul, Panapol Varakornpipat, Monton Galassi, Krit Pongpirul
SJR(2017) = Q2
3.Correlation between body mass index and ocular parameters (Original Research)
  Clinical Ophthalmology. 13: 763-769. April 2019
  Panon N, Luangsawang K, Rugaber C, Tongchit T, Thongsepee N, Cheaha D, Kongjaidee P, Changtong A, Daradas A, Chotimol P
SJR(2017) = Q2
4.Intra-Articular Tranexamic Acid Mitigates Blood Loss and Morphine Use After Total Knee Arthroplasty. A Randomized Controlled Trial (Research Article)
  The Journal of Arthroplasty. 34(5): 877-881. May 2019
  Artit Laoruengthana, Piti Rattanaprichavej, Supachok Rasamimongkol, Monton Galassi, Santi Weerakul, Krit Pongpirul
JCR(2017) = 3.338
SJR(2017) = Q1
5.Timing of periarticular injection has no effect on postoperative pain and functional recovery in simultaneous bilateral total knee arthroplasty: a prospective randomized, double-blinded trial (Research article)
  BMC Musculoskeletal Disorders. 20(162): 1-8. April 2019
  Artit Laoruengthana, Atthakorn Jarusriwanna, Piti Rattanaprichavej, Supachok Rasamimongkol, Panapol Varakornpipat and Krit Pongpirul
SJR(2017) = Q1
6.The anatomical pathology of gout: asystematic literature review (Research Articles)
  BMC Musculoskeletal Disorders. 20(140): 1-14. April 2019
  Patapong Towiwat, Ashika Chhana and Nicola Dalbeth
SJR(2017) = Q2
7.Development and Validation of a Thai Version of the Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) (Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(3): 252-258. March 2019
  Prakassajjatham M, Charakorn N, Chaitusaney B, Hirunwiwatkul P
SJR(2017) = Q3
8.Effectiveness of a One-day Diabetes Group Education Session for Glycaemic Control in Type 2 Diabetes Patients: A Randomised Controlled Trial (Research Articles)
  Journal of Clinical and Diagnostic Research. 13(4): 14-18. April 2019 (online)
  Sarinya Sattanon, Phimnipha Boonprasert, Peerapon Wong, Sidayu Suriya, Preaw Suwannasrisuk, Posavee Rattanaprayungsathaporn, et al.
SJR(2017) = Q3
9.Concurrent Tuberculoma of Medulla Oblongata and Tuberculosis of Bone Marrow: A First Case Report and Literature Review (case reports)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(2): 222-226. February 2019
  Jiranukool J, Thiarawat P
SJR(2017) = Q3
10.Comparative analysis of the intervertebral disc signal and annulus changes between immediate and 1-year postoperative MRI after transforaminal endoscopic lumbar discectomy and annuloplasty
  Neuroradiology: 1-9. February 2019 (First Online)
  Akaworn Mahatthanatrakul, Vit Kotheeranurak, Guang-Xun Lin, Jung-Woo Hur, Ho Jung Chung, Jin-Sung Kim
JCR(2017) = 2.346
SJR(2017) = Q1
11.Factors Associated with Delayed Language Development in 18 Months to 3-Years-Old Children in Naresuan University Hospital(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(1): 95-99. January 2019
  Jiranun Weerakul
SJR(2017) = Q3

ตีพิมพ์ระดับชาติ(1)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Patients’ Quality of Life after Open-Heart Surgery (Original Article)
  Srinagarind Medical Journal. 34(2): 178-183. March - April 2019
  Prawpan Suwanakitch, Sipapon Suwanlumpha, Nopparat Krongphaiklang, Worapong Samer, Watchara Kaemahanin, Jaran Sayasatit
TCI1(2560) = 0.164

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th