หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2019 (2562)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(3)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Concurrent Tuberculoma of Medulla Oblongata and Tuberculosis of Bone Marrow: A First Case Report and Literature Review (case reports)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(2): 222-226. February 2019
  Jiranukool J, Thiarawat P
SJR(2017) = Q3
2.Comparative analysis of the intervertebral disc signal and annulus changes between immediate and 1-year postoperative MRI after transforaminal endoscopic lumbar discectomy and annuloplasty
  Neuroradiology: 1-9. February 2019 (First Online)
  Akaworn Mahatthanatrakul, Vit Kotheeranurak, Guang-Xun Lin, Jung-Woo Hur, Ho Jung Chung, Jin-Sung Kim
JCR(2017) = 2.346
SJR(2017) = Q1
3.Factors Associated with Delayed Language Development in 18 Months to 3-Years-Old Children in Naresuan University Hospital(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 102(1): 95-99. January 2019
  Jiranun Weerakul
SJR(2017) = Q3

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th