หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
------------------------
 :: ผลงานวิจัยอาจารย์แพทย์ ::
 :: ผลงานวิจัยสถาบัน ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
        :: หน่วยงาน ::
 :: สถิตินักวิจัย ::
 :: มาตรฐานการวิจัย ::


ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
รวม
(โครงการ)
รายได้
(โครงการ)
แผ่นดิน
(โครงการ)
ภายนอก
(โครงการ)
2561 - 4 11 15
2560 21 4 10 35
2559 13 5 8 26
2558 20 3 1 24
2557 14 5 10 29
2556 10 3 8 21
2555 6 3 9 18
2554 18 4 10 32
2553 7 1 - 8

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7903
Copyright 2014 tinnakornh at nu.ac.th All rights reserved.
version 2.00