ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อดีต และปัจจุบัน

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วงบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคต ระยะ 20 ปี 2560 - 2579
ไฟล์ XML

@Thanabordee Nantakit ID:61311969