บทที่ 2
ตัวหยุด ตัวโน้ตและเครื่่องหมายกำหนดจังหวะ

บทที่ 2

 

เกริ่นนำ

บทที่ 2 กล่าวถึงเรื่อง ตัวหยุด ตัวโน้ตและเครื่องหมายกำหนดจังหวะ

ตอนที่ 1

  • ลักษณะตัวหยุด
  • ค่าเปรียบเทียบระหว่างตัวหยุดและตัวโน้ต

ตอนที่ 2

  • ค่าเปรียบเทียบระหว่างตัวหยุดกับตัวโน้ต

หยุดเสียงเท่ากับ ของตัวหยุดตัวกลม = และ = ของ
หยุดเสียงเท่ากับ ของตัวหยุดตัวกลม = และ = ของ
หยุดเสียงเท่ากับ ของตัวหยุดตัวกลม = และ = ของ

ตอนที่ 3

  • การเขียนตัวโน้ตและตัวหยุด


     

พัฒนาโดย นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชร เสนอ อาจารย์ ภาสกร เรืองรอง
รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547

[ กลับสู่หน้าหลัก ]