Web เพื่อการเรียนรู้
กลุ่มการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาณาจักรหริกุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19)

ตั้งอยู่ที่เมืองหริกุญชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันตำนานจามเทวีวงค์หรือตำนานเมืองหริกุญชัยกล่าวว่า ฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริกุญชัย และขอให้กษัตริย์ละโว้ส่งเชื้อสายพระวงศ์มาปกครอง ละโว้จึงส่งพระนางจามเทวีผู้เป็นพระราชธิดามาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งหริกุญชัย จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 พระอาทิตยราชได้ปกครองหริกุญชัย และได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงสร้างพระธาตุหริกุญชัย สร้างวัดทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข

พัฒนาโดย นายธนวัฒน์ ไกรกิจราษฎร์ และ นางสาวศิริลักษณ์ อิ่มเอิบ
นำเสนอ อาจารย์ ภาสกร เรืองรอง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2548 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลับสู่หน้าหลัก,สมัยก่อนสุโขทัย