เกี่ยวกับเรา
54317135   ชื่อ นางสาว สุทธิดา    เด็ดขาด

กำลังศึกษา อยู่คณะวิทยาศาสตร์     สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

E-Mail : tangtai.ac@gmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/TangTai.AC


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/sukhothai/data/place/hpk_sukhothai.htm

http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction/sukhothai/

http://www.sanookholiday.com/sukhothai-travel.html

http://www.youtube.com/watch?hl=th&v=nFqfkJBU8HI