ศูนย์วัฒนธรรมสุโขทัย ( น้ำค้าง) 214 ถ. จรดวิถีถ่อง ต. เมืองเก่า โทร. 611049, 697022 อยู่ใกล้เมืองเก่าสุโขทัย จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด เช่น ผ้าทอ เครื่องจักสาน ผ้าหาดเสี้ยว ซิ่นตีนจก เครื่องข้าวตอกพระร่วง วัตถุโบราณ

       ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟร์วี เลขที่ 327/1-2 ถ. จรดวิถีถ่อง อ. เมือง จำหน่ายสินค้าหินอ่อนและของที่ระลึกหินอ่อน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แจกันที่เขี่ยบุหรี่ ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน โทร. 612456, 612978

       อาณาจักรพ่อกู สังคโลก ตั้งอยู่เลขที่ 1-29 หมู่ 3 ต. เมืองเก่า อ. เมือง โทร. 612180, 697050 ก่อนถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2 กิโลเมตร เป็นศูนย์อนุรักษ์เครื่องสังคโลกสุโขทัย และผลิตเครื่องสังคโลกด้วยรูปแบบและลวดลายสมัยสุโขทัย

       ประเภทขนมพื้นเมืองได้แก่ ขนมเกลียวสุโขทัยหรือขนมเกลียวเชือก, ถั่วทอดสองร้อยปีหรือ ถั่วทอดศรีสำโรง. ท้องม้วน-ทองพับ, กล้วย-มัน-เผือก ทอดเนย

       ประเภทงานหัตถกรรมได้แก่ เครื่องสังคโลก, ผ้าทอพื้นเมือง, เครื่องเงิน-เครื่องทอง, เครื่องปั้นดินเผา, เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

       ร้านสุเทพ อยู่ใกล้ๆกับอุทยานทางเข้าตัวเมืองสุโขทัย ที่ร้านนี้ทำเครื่องสังคโลกมากมายมีทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่เป็นของฝาก          ถนนสายไม้ คือ ขายของประเภทเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์จากไม้ล้วน

                        

        ร้านขายภาพเขียนบริเวณหน้าวัดศรีชุม ซึ่งมีภาพตั้งแต่พระพุทธรูป จนภาพเชิงสังวาส