นอกกำแพงเมืองด้านเหนือ  จะมี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย              วัดมหาธาตุ เนินปราสาทพระร่วง ศาลตาผาแดง วัดตระพังเงิน     วัดพระพายหลวง แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง)     วัดศรีชุ


         


         ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นอาคารทรงไทยสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ ใกล้กับวัดพระพายหลวง เป็นศูนย์ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อ่านต่อ ...


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย" ตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหง วีรกษัตริย์ไทย ผู้ปกครองเมืองสุโขทัยและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานัปการที่ทำให้สุโขทัยเป็น ราชธานีที่สำคัญของประเทศ อ่านต่อ ...วัดมหาธาตุ เป็นวัดหลวงโบราณที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ของกรุงสุโขทัยมาแต่อดีต ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้กับวัดตระพังเงิน และเนินปราสาท สร้างในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีสิ่งปลูกสร้างมากที่สุดของสุโขทัย โดยมีเจดีย์รายนับได้ถึง 200 องค์ อ่านต่อ ...


                 

        เนินปราสาทพระร่วงหรือเขตพระราชวัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุ เป็นซากอาคารก่อด้วยอิฐ ขุดแต่งบูรณะแล้ว มีฐานบัวโดยรอบทำด้วยปูนปั้น 

อ่านต่อ ...       ศาลตาผาแดง ตั้งอยู่ติดกับตระพังตระกวนทางด้านทิศตะวันตกและใกล้กับประตูเมืองด้านเหนือปรากฏในแผนที่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ว่า ศาลเทพารักษ์ใหญ่และศาลตาผ้าแดง อ่านต่อ ...        วัดตระพังเงิน เป็นโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่บริเวณขอบตระพังเงินด้านทิศตะวันตก มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือดอกบัวตูมเป็นประธาน บริเวณเรือนธาตุจะมีชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนทั้ง 4 ทิศ อ่านต่อ ...        วัดพระพายหลวง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ อ่านต่อ ...       แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง) อยู่ใกล้วัดพระพายหลวงบริเวณแนวคูเมืองเก่าที่เรียกว่า"แม่โจน" อ่านต่อ ...       วัดศรีชุม หรือ วัดฤๅษีชุม เป็นโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตัววัดเป็นโบราณสถานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกกำแพงเมืองสุโขทัย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่า "พระอจนะ" องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑป พระพุทธอจนะ อ่านต่อ ...