Get Adobe Flash player

ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ตราประจำจังหวัด

กำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่เคยเป็นเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของสุโขทัยตราประจำจังหวัดจึงเป็นรูปกำแพงเมืองโบราณ สื่อความหมายว่าเป็นเมืองเก่สแก่ที่มีกำแพงประดุจเพชร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือเป็นซากปรักหักพังที่ยังมีให้เห็นอยู่

คำขวัญ

“ กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง “

“ ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน “

 “ น้ำมันลานกระบือ “


อุทยานแห่งชาติแม่วงค์


 

     มีพื้นที่ครอบคลุม ๒ จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุดตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๕๕๘,๗๕๐ ไร่ หรือ ๘๙๔ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทิศเหนือของอุทยานฯติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน ทิศใต้ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ ป่าส่วนใหญ่ของอุทยานฯประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่ามากมาย เช่น สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางแดง เต็ง รัง เป็นตัน นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่หายาก เช่น ช้างป่า กระทิง เสือ กวาง เก้ง หมี แมวลาย และนกต่าง ๆ มากกว่า ๓๐๕ ชนิด จาก ๕๓ วงศ์ ซึ่งนกบางชนิดพบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เช่น นกกระเต็นขาวดำใหญ่ นกเงือกคอแดง นกกางเขนดง นกโพระดกหูเขียว และนกพญาปากกว้างหางยาว เป็นต้น ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์