เวลา  
     
 
 
ชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชาย มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เครื่องแบบปกติ
2. เครื่องแบบฝึก
แต่ในตอนนี้ทางคณะผู้จัดทำขอแนะนำรายละเอียดเครื่องแบบฝึกก่อน และในโอกาสต่อไปจะจัดหารูปและรายละเอียดเครื่องแบบปกติมาให้
เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
1. หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือ หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
2. เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
3. กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
4. เข็มขัดสีกากีแกมเขียว
5. รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำ หรือรองเท้าเดินป่า
รายละเอียด
หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว
เป็นหมวกทรงกลมทำด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ หรือวัตถุเทียมเสิร์จกากีแกมเขียว ไม่มี
ตะเข็บ ขอบหมวกหุ้มด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ กว้าง 1 ซม. ด้านหน้าข้างซ้ายเหนือขอบ
หมวกมีตราหน้าหมวกขนาดใหญ่

หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวของทหารบก ในบางโอกาสจะใช้แต่รองใน
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้

เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
เป็นเสื้อคอเปิดปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอก มีดุม 6 ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปักข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋า ขัดดุมข้างละ 1 ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุมทั้งสิ้น ใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียว ประกอบด้วย การพับแขนเสื้อกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้ เหนือข้อศอก โดยพับกว้างประมาณ 7 ซม.

กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อย กว่า 18 ซม. และไม่เกิน 26 ซม. ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข้มขัดกว้าไม่เกิน 1 ซม. 7 ห่วงทำ
ด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า
ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปกก้นกระเป๋าตัดตรง และด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า ก้นกระเป๋า
เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุมข้างละ 1 ดุม เมื่อสวมประกอบกับ
รองเท้าครึ่งน่องสีดำ หรือรองเท้าเดินป่าให้สอดปลายขากางเกงไว้ในรองเท้า

เข็มขัดสีกากีแกมเขียว
ทำด้วยด้ายหรือไนล่อนถักสีกากีแกมเขียวกว้าง 3 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม. พื้นเกลี้ยงมีรูปเครื่องหมาย
หน่วยบัญชาการกำลังสำรองอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูนอยู่กึ่งกลางเหนือหัวเข็มขัด ไม่มีเข็ม สำหรับสอดรู ปลายสายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง 1 ซม. ใช้คาดทับขอบกางเกงโดยให้
สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วงกางเกง

รองเท้าสวมครึ่งน่องสีดำ
ชนิดผูกเชือกทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหุ้มเลยข้อเท้าประมาณครึ่งน่องมีรูสำหรับร้อยเชือก
มากกว่า 6 คู่

รองเท้าเดินป่า
ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำเว้นแต่ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำประกอบผ้า
สีกากีแกมเขียว รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย

ถุงเท้า
มี 2 ชนิดคือ
1. ถุงเท้าสีดำใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า
2. ถุงเท้าสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า

เครื่องหมายและป้ายชื่อ
     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เครื่องหมายชั้นปีการศึกษา
เป็นตัวเลขไทยสูง 1 ซม. ทำด้วยโลหะสีทองให้ด้านบนของตัวเลขอยู่ทางด้านคอห่างจากตะเข็บไหล
่เสื้อ 1 ซม. ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย ให้ฐานของตัวเลขขนานกับปกเสื้อด้านหน้าห่างจากขอบ
ปก 2.5 ซม.
เครื่องหมายตำแหน่ง
ทำด้วยผ้าหรือปักด้วยไหมหรือด้าย เป็นรูปย่อ ปลอกอินทรธนู สีตามตำแหน่ง ขนาดกว้าง 2.5 ซม.
สูง 3 ซม.ติดที่ปกเสื้อด้านซ้ายให้ฐานของเครื่องหมายอยู่แนวกลางและขนานกับขอบปกเสื้อด้านหน้า
มีระยะห่างจากขอบปกเสื้อ 1.5 ซม.
     
สีเขียว
สีแดง
สีฟ้า
ตำแหน่งหัวหน้าหมู่
ตำแหน่งหัวหน้าหมวด
ตำแหน่งหัวหน้ากองร้อย
เครื่องหมายสังกัดจังหวัด
เป็นรูปอักษรย่อชื่อของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบราช
การฝ่ายพลเรือนให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองตรงแนวกลางเหนือ กระเป๋าด้านซ้ายห่างจากขอบกระเป๋าด้านบน 2 ซม.
เครื่องหมายสังกัดหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
เป็นรูปเครื่องหมายหน่วยบัญชาการกำลังสำรองปักด้วยไหมหรือด้าย สีเหลืองที่ปกเสื้อด้านขวา ให้ส่วนล่างของเครื่องหมายขนานกับ
ขอบปกเสื้อด้านหน้า
เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร
เป็นรูปเครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์ของสถานศึกษาวิชาทหารซึ่งนักศึกษา
วิชาทหารสังกัดอยู่ทำด้วยผ้าพิมพ์หรือปักลักษณะและสีตามเครื่องหมาย หรือสัญญาลักษณ ์ของสถานศึกษาวิชาทหารขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
7.5 ซม. และไม่เกิน 8.5 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 8.5 ซม. และไม่เกิน 10 ซม. โดยเย็บติดที่ต้นแขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ 2 ซม.
เครื่องหมายป้ายผ้าชื่อ
ทำด้วยผ้าสีดำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3 ซม. ยาวเท่ากับความกว้างของปากกระเป๋าเสื้อ ชื่อตัวและชื่อสกุล ปักด้วยไหมหรือด้ายเป็นอักษรตัวบรรจงสีเหลือง สูง 0.8 ซม. เย็บติดกับอกเสื้อชิดกับด้านบนของปกกระเป๋าเสื้อ ด้านขวาของเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
ค้นหาข้อมูลทั่วโลก