กลุ่มดาวต่างๆ
คนแบกหม้อน้ำ

 


กลุ่มดาวที่น่าสนใจ

 

 

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ - Aquarius


 

         เป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวในกลุ่มดาวจักรราศีที่สังเกตได้ค่อนข้างยาก แต่มีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจคือ กระจุกดาวทรงกลม M2 [ความสว่างปรากฏประมาณ 6 ] และ NGC 7293 [ ขนาดที่มองเห็นประมาณครึ่งดวงจันทร์] เป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดประมาณ 600 ปีแสง มีชื่อเรียกว่า เฮลิกซ์ (Helix)
         ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง 28 พฤษภาคม จะมีฝนดาวตกที่มีเรเดียนท์อยู่บริเวณกลุ่มดาวนี้เรียกว่า eta-Aquarids และระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 19 สิงหาคม จะมีฝนดาวตก Southern delta-Aquarids

 

 

 


นางสาวสมใจ สุริยันต์
Rx14__49210660__
tu_ang_ut@hotmail.com