กลุ่มดาวต่างๆ
กางเขนใต้

 


กลุ่มดาวที่น่าสนใจ

 

 

กลุ่มดาวกางเขนใต้ - Crux

 

 

       ถึงจะเป็นกลุ่มดาวเล็ก ๆ แต่ก็เป็นกลุ่มดาวเด่นและสำคัญทางซีกฟ้าใต้ สามารถใช้หาขั้วฟ้าใต้ได้โดยลากเส้นผ่านดาวทางแนวตั้งของกางเขนทั้งสองดวง (แกมมาและแอลฟา) ตรงไปยังขอบฟ้า จะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับขั้วฟ้าใต้

 

 

 


นางสาวสมใจ สุริยันต์
Rx14__49210660__
tu_ang_ut@hotmail.com