ตราไปรษณียากร
แสตมป์ดวงแรกของโลก


				แสตมป์ดวงแรกของโลก คือ แสตมป์แบล็คเพนนี ของประเทศอังกฤษ แต่ไม่มีชื่อประเทศ ออกใช้
		  	เมื่อวัน ที่ ๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๓๘๓ ภาพสัญลักษณ์เป็น ภาพสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย พระราชินี 
		   	ผู้ปกครองประเทศอังกฤษ มีราคาบนดวง หนึ่งเพนนี 


แสตมป์ดวงแรกของไทย


				แสตมป์ดวงแรกของไทย คือ แสตมป์โสฬศ ออกมาพร้อมกับแสตมป์ ราคาอัฐ เสี้ยว ซีก และสลึงหนึ่
			นับ เป็นแสตมป์ชุดแรกของไทย ออกใช้เป็น ทางการเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคมพ.ศ. ๒๔๒๖ หลังจากอังกฤษออกแสตมป์
			ดวงแรก ๔๓ ปีแสตมป์นี้เป็นภาพสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก


				แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก  คือ แสตมป์ ๑ เซ็นต์ สีม่วงแดงของประเทศ กายอานาอังกฤษ 
			หรือปัจจุบันคือประเทศ กายอานา ออกใช้เมื่อพ.ศ. ๒๓๙๙ ราคาที่ประมูลกัน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
			เมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นเงิน ๑ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ ๒๓ ล้านบาท เมื่อคิดเทียบตามอัตรา 
			การแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยขณะนั้น แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดของไทย


				แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดของไทย  คือ แสตมป์อีสต์อินเดีย ราคา ๒ แอนนา ซึ่งสเตรตส์เซตเทิลเมนตส์ 
			ขอยืมมาใช้ โดยประทับแก้บนราคา ๒ แออนา เป็น ๓๒ เซ็นต์ แล้วไทยขอยืมมาประทับอักษร "B" (Bangkok) 
			ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า Bangkok ( อ่านว่า แบงค็อก) หมายถึง กรุงเทพมหา นครแสตมป์ปี 2547 แสตมป์ปี 2548 Stamp Beauty Competition ประวัติผู้รวบรวม