บ้านมุงเนินมะปราง

ท่องเที่ยวแบบ S l o w L i f e ค ว า ม สุ ข ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ ตั ว เ ร า ที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อยากให้ลองมาสัมผัสสักครั้งกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงดงามที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้จัก เรามาทำความรู้จักอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปรางเดิมเป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่า ห่างไกลจากผู้คน แต่จะมีเพียงผู้มีอาชีพพรานที่เข้ามาล่าสัตว์และหาของป่า มาสร้างกกปางและอาศัยพักแรมชั่วคราวเท่านั้น ตัวอำเภอเนินมะปรางเดิมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมาประมาณ 42 ปี ลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ 45 เป็นภูเขาหินปูนอายุกว่า 300 ล้านปี มีถ้ำอยู่มากมาย ซึ่งตัวอำเภออยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 68 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามน่าสัมผัสมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม