ตารางเวลาเดินทาง
จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางไปเกาะพะงันได้โดย
เรือเฟอร์รี่
บริษัทราชาเฟอร์รี่ จำกัด ซึ่งสามารถนำรถยนต์ข้ามมาส ู่เกาะพะงันได้ โดยเรือเฟอร์รี่จะออกจากท่าเรือดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี วันละ 3 เที่ยว
เรือด่วน
เรือด่วน บริษัทส่งเสริมบริการ ออกจากท่าเรือท่าทองห่าง จากตัวเมือง สุราษฎร์ธานี 5 กิโลเมตร และท่าเรืออำเภอขนอม โดยบริษัทฯ มีรถบริการ รับส่งจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวัน ติดต่อขอทราบรายละเอียดการเดินทาง เพิ่มเติมได้ที่ บริษัทส่งเสริมทราเวิลเซ็นเตอร์ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร: 982-8080-120, 9828100-20 และสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร:(077)285124-6

เรือนอน
ออกจากท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 23.00 น. ถึงเกาะพะงันเวลา 05.00 น. บนเรือจัดที่นอนให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนตลอดการเดินทาง
หรือหากผู้ใดต้องการความสะดวกสบาย จะใช้บริการของ บริษัทการบินกรุงเทพฯ (บางกอกแอร์เวย์ส) ก็จะย่นระยะเวลาการเดินทางได้มาก โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ -เกาะสมุย ซึ่งมีตารางการบินวันละกว่า 10 เที่ยว แล้วต่อเรือโดยสารของบริษัทส่งเสริมบริการ หรือเรือเร็วจากบ้านบ่อผุดมาลงที่หาดริ้น ทั้งหมดใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงกว่า ๆ เท่านั้น

หมายเหตุ หากเดินทางมาโดยทางรถทัวร์ หรือรถไฟจากกรุงเทพฯ บริษัทส่งเสริมบริการ และราชาเฟอร์รี่จะมีรถรอรับจากสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ไปส่งยังท่าเรือโดยไม่คิดค่าบริการ