<%@ Page Language="C#" ContentType="text/html" ResponseEncoding="iso-8859-1" %> Changthai
นานาสาระเรื่อง ช..ช้าง
แนะนำเรื่องเล่าให้ฟัง
รายละเอียดของช้าง
ธรรมชาติของช้าง;
นิสัยของช้าง
การกินการนอน
การตกลูก
การฝึกลูกช้าง
กำลังงานของช้าง
การตกมันของช้าง
ลักษณะของช้างด
ช้างเผือก
โรคของช้าง
ชีววิทยาของช้าง
ช้างในประวัติศาสตร์
ที่มาวันช้างไทย 13 มีนาคม
กิจกรรมท่องเที่ยว
อายุของช้าง
สภาวะทางสังคมของช้าง
กำเนิดช้างเลี้ยง
สายพันธุ์ช้าง
ช้างกับความเชื่อและศาสนา
ช้างกับสถาบันชาติ
ช้างกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เส้นทางวิวัฒนาการของช้าง
ปัญหาช้างเลี้ยงกับสังคม
ชนิดของช้าง
อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของช้าง

  ประเพณีงานบวชที่หมู่บ้านช้างสุรินทร์    ติดต่อเรา   แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ
รูปช้าง1
การโชว์ตัวของช้างที่ แสนจะน่ารัก ใน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ในจังหวัด ลำปาง มีการแสดงหลาก หลายให้ ได้ชมกัน
รูปช้าง2

การแสดงความสามารถ ของช้าง ในการเล่นดนตรี ซึ่งให้ความสนุก สนาน แก่ผู้มาเยี่ยมเยียนได้เป็น อย่างดี  

รูปช้าง3

การแสดงความสามารถ ของช้างในด้านงานศิลปะ ซึ่งทำได้ออกมาดีมากและ ไม่น่าเชื่อว่าจะทำออกมาได้

รูปช้าง4

ผลงานของช้างตัวน้อยที่ ใช้ฝีมือในการวาดออกมา ดูแล้วฝีมือไม่เลวเลยนะ 

ความเป็นมาของงานช้าง

รูปแบบการแสดงในงาน

พิธีเซ่นศาลปะกำ

ดูแบบ MILITARY TIME
ดูแบบ 12 HOUR TIME

Google: Yahoo: MSN:
กลับสู่สารบัญ

Copyright ? 1997 ติดต่อเรา email: muttika_29@hotmail.com.หรือ
email: jeab_jana@hotmail.com
All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.