???????????

ศยาพร สิงห์ทองนายศยาพร สิงห์ทอง (น้อง) เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2506 ภูมิลำเนาเดิม 61/1017 หมู่ 2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ตำแหน่งในวงคาราบาว : Percasion , ประสาน ประสบการณ์ก่อนร่วมกับคาราบาว : เล่นดนตรีตามผับ, ร่วมงานกับวงฟรีเบิร์ด, ฤทธิพร อินสว่าง, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, อี๊ด โอภากุล ร่วมงานกับคาราบาว : คาราบาวชุดที่ 13 ช้างไห้ มุมมองกับคาราบาว : เป็นตัวอย่างของเพลงเพื่อชีวิตและการต่อสู้ บทเพลงที่ชื่นชอบ : ทุกบทเพลงของคาราบาว เพราะว่ามีความหมายและมีสาระ แล้วก็สอนให้ทุกคนต่อสู้กับชีวิต สะท้อนสังคม ศิลปินต้นแบบ : พี่ๆ ในวงคาราบาวทุกคน