พระราม  พระลักษมณ์  นางสีดา  ทศกัณฑ์  พิเภก  ไมยราพ  หนุมาน  สุครีพ  มัจฉานุ
พระราม

พระราม คือ พระนารายณ์อวตาร (แบ่งภาค) ลงมา ถือกำเนิดเป็นพระราชโอรสของ ท้าวทศรถ กับ นางเกาสุริยา เพื่อจะปราบทศกัณฐ์ พระรามมีพระอนุชาต่างพระ มารดา ๓ พระองค์ คือ พระพรต พระลักษมณ์ และพระสัตรุต ซึ่งต่างก็มีความ รักใคร่กันอย่างมาก พระมเหสีของพระราม คือ นางสีดา พระรามมีกายสีเขียว สามารถปรากฏร่างเป็นพระนารายณ์มีสี่กรได้ อาวุธประจำพระองค์ คือ ศร
ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษ ที่ได้ประทานมาจากพระอิศวร

พระรามมีนามที่เรียกขานในเรื่อง ดังนี้

พระทรงธรรม์ พระจอมมงกุฎเกศ พระปิ่นโลเกศ พระภูวไนย พระจักรา พระทรงจักร พระทรงศร ทรงพระสุบรรณ พระรามา พระราเมศ พระหริวงศ์ พระหริรักษ์ พระสี่กร พระอวตาร

 

 

พระลักษมณ์

เป็นพระอนุชาต่างมารดากับพระรามคือ เป็นพระโอรสของท้าวทศรถกับนางสมุทรชามเหสีองค์ที่ ๓ พระลักษมณ์มีพระอนุชาฝาแฝดชื่อ สุตรุด เมื่อพระรามออกเดินนั้นพระลักษมณ์ขอตามเสด็จออกมารับใช้ด้วย การเรียกขานนามของพระลักษมณ์จึงอาจใช้ “ น้องพระอวตาร ” หรือ “ พระอนุชา ”

 

นางสีดา

นางสีดา คือ พระลักษมี มเหสีของพระนารายณ์ อวตาร ลงมาเกิด เพื่อเป็นคู่ครองของพระราม ตามบัญชาของพระอิศวร นางสีดา เป็นพระธิดาของทศกัณฐ์ กับนางมณโฑ แต่เมื่อประสูติแล้ว พิเภกได้ทำนายว่า นางเป็นกาลกิณีแก่พระบิดาและบ้านเมือง ทศกัณฐ์จึงสั่งให้นำนางใส่ผอบลอยน้ำไป พระฤาษีชนกพบเข้า จึงเก็บไปเลี้ยง เป็นลูก โดยฝังดินฝากแม่พระธรณีไว้ เวลาผ่านไปถึง ๑๖ ปี พระฤาษีชนกเบื่อหน่ายการบำเพ็ญพรต คิดกลับไปครองกรุงมิถิลาเช่นเดิม จึงลาเพศพรหมจรรย์ไปขุดนางขึ้นมา แล้วตั้งชื่อให้ว่า สีดา (แปลว่ารอยไถ) จากนั้นพานางพานางเข้าเมืองมิถิลา จัดพิธียกศรคู่บ้าน คู่เมืองเพื่อ เสี่ยงทายหาคู่ครองให้นางสีดา พระรามยกศรได้ จึงได้อภิเษกสมรสกับนางสีดา

 

 

ทศกัณฐ์

ทศกัณฐ์ เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกา นับว่าเป็นตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีเขียว มี ๑๐ พักตร์ ๒๐ กร ทรงมงกุฏชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง   ทศกัณฐ์ เดิมเป็นยักษ์นนทกกลับชาติมาเกิด เพื่อรบกับพระนารายณ์ ซึ่งอวตารมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่มีใครฆ่าให้ตายได้ เพราะทศกัณฐ์ถอดดวงใจ ใส่กล่องฝากไว้กับพระฤาษีโบุตรผู้เป็นอาจารย์ ทศกัณฐ์มีนิสัยเจ้าชู้ มีชายา
และนางสนมมากมาย แต่ถึงกระนั้นเมื่อรู้ว่านางสีดาเป็นหญิงที่มีความงดงามมาก แม้นางจะมีพระสวามีอยู่แล้ว ก็ยังลักพาตัวไป จึงเป็นสาเหตุให้ต้องทำศึกกับพระราม จนญาติมิตรล้มตายไปเป็นจำนวนมาก และในที่สุดตนเองก็ถูกพระรามฆ่าตาย

ทศกัณฐ์มีสมญานาม ว่า ทศพักตร์ ทศเศียร ท้าวราพณาสูร ท้าวยี่สิบกร ท้าวสิบพักตร์

 

 

พิเภก

พิเภกเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนและนางรัชฎา มีศักดิ์ เป็นน้องทศกัณฐ์ มีหน้าสีเขียว ชาติก่อนพิเภกเป็น เวสสุญาณเทพบุตร เมื่อครั้งพระนารายอวตารเป็น พระราม พระอิศวรก็ได้มีเทวบัญชาให้เวสสุญาณจุติ ไปเกิดเป็นพิเภก พร้อมทั้งประทานแว่นวิเศษให้ด้วย เพื่อให้เกิดเป็นใสศึกของกรุงลงกา พิเภกเป็นยักษ์ ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก จึงสนใจศึกษาวิชา โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ แต่ในเรื่องฤทธิ์เดชนั้น นับว่ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับพี่น้องตนอื่นๆ เมื่อครั้ง ทศกัณฐ์ชิงนางสีดามา พิเภกก็ขอให้คืนไปเสีย เพราะ เกรงว่าเรื่องจะบานปลายจนเป็นศึกสงคราม ทศกัณฐ์ กลับกล่าวหาว่าพิเภกแปลพักตร์ แล้วขับไล่ออกจาก กรุงลงกา พิเภกจึงไปสวามิภักดิ์ต่อพระราม และแนะ นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพพระรามเป็นอันมาก เมื่อศึกกรุงลงกาสิ้นสุดลง พระรามจึงทรงให้พิเภก ครองกรุงลงกาสืบแทนทศกัณฐ์ โดยมีพระนามใหม่ว่า ท้าวทศคีรีวงศ์

 

ไมยราพ

ไมยราพ เป็นยักษ์ มีกายสีม่วงอ่อน เจ้าเมืองบาดาล เป็นลูกท้าวมหายมยักษ์ เป็นญาติของทศกัณฐ์ มีอาวุธคือ กล้องยาสะกด และมีเครื่องสรรพยาเป่าเพื่อสะกดให้ทัพของข้าศึกหลับไหล ไมยราพถอดดวงใจใส่ตัวแมลงภู่ซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูฏ จึงไม่มีใครฆ่าได้ เลี้ยงมัจฉานุไว้เป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาไมยราพช่วยทศกัณฐ์ทำสงคราม โดยเป่ากล้องสะกดกองทัพของพระราม แล้วจับพระราม ไปขังไว้ที่เมืองบาดาล หนุมานตามลงไปช่วยพระรามและฆ่าไมยราพตาย โดยจับตัวแมลงภู่มาขยี้

 

หนุมาน

หนุมาน เป็นลิงเผือก (กายสีขาว) มีลักษณะพิเศษ คือ มีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปาก มีกุณฑลขนเพชร สามารถแผลงฤทธิ์ให้มีสี่หน้าแปดมือ แลหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ ใช้ตรีเพชร (สามง่าม) เป็นอาวุธประจำตัว (จะใช้เมื่อรบกับยักษ์ตัวสำคัญๆ) มีความเก่งกล้ามาก สามารถแปลงกาย หายตัวได้ ทั้งยังอยู่ยงคงกระพัน แม้ถูกอาวุธของศัตรูจนตาย เมื่อมีลมพัดมาก็จะฟื้นขึ้นได้อีก เมื่อนางสวาหะถูกมารดาสาปให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลม พระอิศวรจึงบัญชาให้พระพายนำเทพอาวุธของพระองค์ไปซัดเข้าปากของนางนางจึงตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นลิงเผือก เหาะออกมาจากปาก ได้ชื่อว่าหนุมาน หนุมานจึงถือว่าพระพายเป็นพ่อของตน หนุมานได้ถวายตัวเป็นทหารเอกของพระราม ช่วยทำการรบจนสิ้นสงคราม

หนุมานมีชื่อเรียกว่า วายุบุตร (หมายถึง ลูกพระพาย),วานรเผือก (กายสีขาว)

 

สุครีพ


สุครีพ เป็นลิงมีกายสีแดง เป็นลูกของพระอาทิตย์กับนางกาลอัจนา สุครีพมีศักดิ์เป็นน้าของหนุมาน เมื่อพระฤาษีโคดมรู้ความจริงจากนางสวาหะว่าสุครีพไม่ใช่ลูกของตน แต่เป็นลูกชู้ จึงสาปให้กลายเป็นลิงพร้อมกับพาลีผู้เป็นพี่ชาย ซึ่งเป็นลูกของพระอินทร์แล้วไล่ให้เข้าป่าไป ต่อมาสุครีพได้เป็นทหารเอกของพระราม ได้รับความไว้วางพระทัยจากพระราม ให้เป็นผู้คุมกองทัพ ออกสู้รบกับกองทัพของกรุงลงกาอยู่เสมอ

 

มัจฉานุ

มัจฉานุ เป็นบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉาจึงมีร่างกายเป็นลิงเผือกเช่นเดียวกับหนุมาน แต่มีหางเป็นปลา เมื่อนางสุพรรณมัจฉาคลอดมัจฉานุออกมาแล้ว ก็กลัวทศกัณฐ์จะรู้ จึงนำมัจฉานุไปทิ้งที่ชายหาดไมยราพซึ่งเป็นญาติกับทศกัณฐ์มาพบเข้ามีความสงสาร จึงได้นำไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมต่อมาไมยราพลักพาตัวพระรามมาไว้ที่เมืองบาดาลหนุมานติดตามมาด้วย ได้พบกับมัจฉานุจึงต่อสู้กันแต่ไม่สามารถเอาชนะกันได้ จนกระทั่งได้รู้ว่าเป็น พ่อลูกกัน

 

พระราม  พระลักษมณ์  นางสีดา  ทศกัณฑ์  พิเภก  ไมยราพ  หนุมาน  สุครีพ  มัจฉานุ

กลับไปหน้าหลัก
กลับไปด้านบนสุด
หน้าที่เพิ่งผ่านมา ไปหน้าถัดไป