,
         
 
 
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบ 324 ล้าน เพื่อพระพุทธศาสนา ศน.งัดยุทธศาสตร์เข้าหาชุมชน

พระพยอม"บุกบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ร่มโพธิ์แก้ว สาขา 7
กฐินสามัคคีคณะสงฆ์-ประชาชน ทอดถวาย58วัด-3จังหวัดภาคใต
กมธ.ศาสนา"เร่งพัฒนาพุทธมณฑล ดันศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก
ดันวันอาทิตย์"วันครอบครัว" ปลัดก.วัฒนธรรมเน้นกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
เรื่องทางที่ใช่ บนใจที่พร้อม << คลิ๊กเพื่ออ่าน>>
เรื่องยิ่งกว่าน้ำใจ >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
เรื่องพระอาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่ >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
เรื่องแว่นตาสีเขียว >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
เรื่องเขียนไว้บนผืนทราย >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
เรื่องน้ำใจจากรอยยิ้ม >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
เรื่องนักลงทุนกับชาวประมง >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
เรื่องน่าคิดกับไฮน์สไตน์ >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>

แสงทองแห่งคุณธรรม >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
สมบัติอันล้ำค่า >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
จิ๊กซอร์ความสุข >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
ธนาคารความสุข >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
บัญญัติสวรรค์และหน่วยบาปบุญ >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
เพื่อชีวิตใหม่ในวันใหม่ที่สดใส >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
การแสวงหาสัจจะธรรมของชีวิต....ที่ยิ่งใหญ่ >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
ค้นหาทุกอย่างเพื่อหยุดทุกสิ่ง >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
กลอนธรรมะสอนใจคลายยืดตน >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
พระธรรมบทกลอน >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
กลอนธรรมะกับการเรียน >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>
กลอนธรรมะสอนใจ >> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ >>