หน้าแรก กระดานสนทนา เว็บมาสเตอร์ รูปกาแฟในรูปแบบต่างๆ
ประวัติของกาแฟ

 

การคั่วเมล็ดกาแฟ

           การคั่วเมล็ดกาแฟ (Coffee Roast) หมายถึงการนำเมล็ดกาแฟดิบมาผ่านความร้อนหรือท่อไอน้ำร้อน
  ภายในถังคั่ว โดยใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 120-300 องศาเซลเซียส ซึ่งการคั่วเมล็ดกาแฟแบ่งเป็น 3 แบบ

 1. การคั่วอ่อน (Light Roast)
      หรือเรียกอีกอย่างว่า Cinnamon Roast หรือ Light Chololatetan
      เป็นการคั่วแบบอ่อนที่สุด โดยเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขียวอมเทา
      จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปานกลาง และไม่มีน้ำมันเกาะติดเมล็ดกาแฟ
      การคั่วแบบนี้จะให้ความ เป็นกรดสูง และมีความเข้มน้อย การคั่วแบบนี้
      ได้แก่ Blue Mountain, Mocca Coffee

 2. การคั่วกลาง(Medium Roast หรือ
     C ity and Full City Roast)

       เป็นการคั่วเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขียวอมเทา เป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้น
       กว่าสีอบเชย โดยจะเห็นเมล็ดกาแฟมีลักษณะ เป็นผิวมันเหมือนผ้าแพร
       แต่ยังไม่มีน้ำมันเกาะติด ซึ่งการคั่ว แบบนี้ ได้แก่ American Coffee,
      Irich Coffee, Java Coffee, Bracilian Coffee


 3. การคั่วแบบเข้ม (Dark Roast)
       เป็นการคั่วแบบที่เข้มขึ้นโดยสีของเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขียวอมเทา
       จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่ จนถึงน้ำตาลดำ เมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันเกาะติด
       ตั้งแต่ค่อนเมล็ดกาแฟจนถึงทั่ว เมล็ดกาแฟ ซึ่งมีการคั่วจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
       เช่น Vienna Roast, Italian Roast (Espresso), French Roast
       อุณหภูมิที่ใช้ 250-300 องศาเซลเซียส

 

 
ความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทย
ตำนานการดื่มกาแฟ
รอบรู้เรื่องกาแฟ
ขั้นตอนการปลูกกาแฟ
ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ
การบ่ม
การคั่ว
การบด
การชง
การคั่วเมล็ดกาแฟ
สูตรการชงกาแฟ
วิวัฒนาการของกาแฟ
บทบาทของกาแฟในประเทศไทย
ประโยชน์ของกาแฟ

 

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  >> มหาวิทยาลัยนเรศวร
  >> ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  >> e-registrar
  >> google         >> mornor
  >> pantip           >> yenta4
  >> kapook        >> teenee
  >> sanook

ติดต่อเว็บมาสเตอร์