หน้าแรก กระดานสนทนา เว็บมาสเตอร์ รูปกาแฟในรูปแบบต่างๆ
ประวัติของกาแฟ

 

ขั้นตอนการปลูกกาแฟ

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นที่

           พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกกาแฟควรเป็นที่ๆมีความสูง ประมาณ 800-12,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
   ความลาดชันไม่เกิน 50% ทำการกำจัดวัชพืชโดยการถางให้โล่ง เตรียมทำแนวระดับ การเตรียมพื้นที่ส่วนมากเริ่มทำ
  ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้พร้อมสำหรับปลูกกาแฟในฤดูฝนที่จะมาถึง(ประมาณมิถุนายน-กรกฎาคม)
           ทำแนวระดับโดยใช้อุปการณ์ช่วยเช่นไม้รูปตัวเอเขาควายหรือระดับน้ำ ทำแนวปลูกกาแฟโดยมีระยะระหว่างต้น
  2 เมตร ระยะห่างระหว่างแถวขึ้นอยู่กับความลาดชัน โดยเฉลี่ยประมาณ 1.5-2 เมตร ขุดหลุมปลูกกาแฟขนาด
  0.5x0.5x0.5เมตร(หรือ 1 X 1 X 1 ศอก) แยกหน้าดินกับดินก้นหลุมออกจากกัน หน้าดินจะใช้ผสมใส่ลงที่ก้นหลุม
           ขุดหลุมปลูกกาแฟขนาด0.5x0.5x0.5เมตร(หรือ 1 X 1 X 1 ศอก) แยกหน้าดินกับดินก้นหลุมออกจากกัน
  หน้าดินจะใช้ผสมใส่ลงที่ก้นหลุม

  ขั้นตอนที่ 2 การปลูก

           นำต้นกล้าที่มีขนาดเหมาะสมความสูงประมาณ 45-50 ซม. มีใบ 6-8 คู่ สมบูรณ์แข็งแรง ผ่านการฝึกให้
้  ทนทานต่อแสงแดดจัดและการขาดน้ำในเบื้องต้น แล้วนำต้นกล้าลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ กลบดินให้แน่น
  ใช้ไม้ปักกันลมโยกคลอน

 
ความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทย
ตำนานการดื่มกาแฟ
รอบรู้เรื่องกาแฟ
ขั้นตอนการปลูกกาแฟ
ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ
การบ่ม
การคั่ว
การบด
การชง
การคั่วเมล็ดกาแฟ
สูตรการชงกาแฟ
วิวัฒนาการของกาแฟ
บทบาทของกาแฟในประเทศไทย
ประโยชน์ของกาแฟ

 

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  >> มหาวิทยาลัยนเรศวร
  >> ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  >> e-registrar
  >> google         >> mornor
  >> pantip           >> yenta4
  >> kapook        >> teenee
  >> sanook

ติดต่อเว็บมาสเตอร์