ัั      ลักษณะของพระบรมธาตุ
     ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรยายไว้ในตำนานมีลักษณะเหมือนถั่วแตก หรือข้าวสารหัก
หรือเมล็ดพันธุ์ผักกาด กลมเกลี้ยขนาดเท่าเม็ดพุทรา มีสีทอง สีแก้วผลึก หรือแก้วมุกดา สีดอกพิกุล
และพระธาตุบางองค์มีรูทะลุได้ ตามปรกติการบรรจุพระธาตุ มักถูกบรรจุไว้ใต้ฐานเจดีย์
หรือบริเวณส่วนกลางขององค์เจดีย์ที่เรียกว่าเรือนธาตุ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำออกมาให้ประชาชนได้เห็น
และสักการบูชาองค์พระธาตุได้ แต่บางสถานที่ อย่างพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
่ สามารถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ได้ และนอกจาการบูชา พระบรมธาตุ ของพระพุทธเจ้า แล้วยังมีการบูชาพระธาตุของ พระอรหันต์หรือพระสาวกด้วย

"พระบรมสารีริกธาตุ" คือ พระธาตุส่วนย่อยที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ
มิได้เป็นคำที่ใช้เรียก พระธาตุของพระอรหันตสาวก หรือพระธาตุเจดีย์ต่างๆ (บางทีเรียกว่า"พระบรมธาตุ")

"พระธาตุ" คือ กระดูก หรือ ส่วนของร่างกายต่างๆ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โลหิต ฯลฯ ที่มีคุณลักษณะเป็นที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไป โดยมีลักษณะคล้าย ' ธาตุ ' ซึ่งหากมองโดย
ไม่สังเกตให้ดีแล้ว ก็คล้าย กรวด หิน แก้ว เพชร ฯลฯ


คำว่า พระบรมธาตุ และ พระธาตุ ยังอาจหมายถึงสถูปเจดีย์ต่างๆได้อีกด้วย เช่น
พระบรมธาตุไชยา พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุพนม ฯลฯคุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ
         คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ จะแตกต่างจากกระดูกของมนุษย์หลายประการ
ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน คือ หากมองจากลักษณะภายนอก

  มีด้วยกันหลายสี ตั้งแต่ใสดั่งแก้วจนกระทั่งขุ่น สีขาวดุจสีสังข์ สีทอง สีดำ
        สีชมพู สีแดง ฯลฯ
   มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ลักษณะเมล็ดข้าวสาร พันธุ์ผักกาด เมล็ดถั่วแตก
        แก้วใส ฯลฯ
  สามารถลอยน้ำได้ เมื่อลอยด้วยกันจะสามารถดึงดูดเข้าหากันได้ และลอยติดกัน
        เป็นแพ
  สามารถเสด็จมาเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดลงได้เอง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระธาตุ
   เปลี่ยนขนาดและสีสันเองได้


หน้าหลัก
คติการไหว้พระ
ลักษณะของพระบรมธาตุ
การบูชาพระบรมธาตุ
พระธาตุประจำวันเกิด
พระธาตุประจำปีเกิด
พระพุทธประจำปีเกิด
รวมลิ้งต่างๆ