ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายภัทรพงษ์ ชมเดช
ชื่อเล่น ปิงปอง
วัน/เดือน/ปีที่เกิด 3 มีนาคม พ.ศ.2538
ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสนิสิต 56363024
ที่อยู่ 353/1 ม.2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานที่เกิด โรงพยาบาลรัตนเวช 2 พิษณุโลก
ส่วนสูง 175 ซม.
น้ำหนัก 56 กก.