บาร์เซโลนา (Barcelona) สเปน (Spain)


หากเอ่ยถึงบาร์เซโลนา หลายคนคงชินตากับภาพเมืองสวยๆ ของกำแพงและราวสะพานหินประดับกระเบื้องสีสันสดใส รวมไปถึงอาคารบ้านเรือนหินแบบเก่าที่มีรูปทรงน่ารักเหมือนบ้านในเทพนิยาย เมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่สถาปัตยกรรมโบราณไปจนถึงกึ่งสถาปัตยกรรม-ศิลปะร่วมสมัย มีเขตมรดกโลกอยู่หลายแห่ง มากไปกว่านั้นแล้ว บาร์เซโลนาก็ยังมีโบสถ์วิหารและปราสาทสไตล์โกธิคที่ยังสวยงามสมบูรณ์มากมาย ที่เที่ยวแนะนำ เช่น วิหารลาซากราดาฟามิเลีย (Basilica de la Sagrada Familia) เขตสถาปัตยกรรมโกธิค (Gothic Quarter) สวนศิลปะปาร์คกูอัล (Parc Guell) คาซ่ามิลา (Casa Mila) คาซ่าบาทโล (Casa Batllo) และพิพิธภัณฑ์ปิกาสโซ่ (Picasso Museum)


วิหารลาซากราดาฟามิเลีย (Basilica de la Sagrada Familia)

เขตสถาปัตยกรรมโกธิค (Gothic Quarter)


สวนศิลปะปาร์คกูอัล (Parc Guell)


คาซ่ามิลา (Casa Mila)


พิพิธภัณฑ์ปิกาสโซ่ (Picasso Museum)