ปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)


เมืองที่โด่งดังเรื่องอาคาร วิหารและปราสาทเก่าๆ แห่งยุคเมดิอิวัล ที่ตั้งแต่ย่างก้าวแรกในเขตเมืองก็เสมือนคุณกำลังเดินย้อนเวลาสู่อดีต ผังเมืองดั้งเดิมของปรากได้รับการรักษาไว้อย่างดี จนทำให้ปรากเป็น 1 ในเมืองที่สวยที่สุดในโลก 10 อันดับด้านสถาปัตยกรรมโบราณ ที่เที่ยวเมืองนี้มีเยอะมาก เช่น ปราสาทปราก (Prague Castle) สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) หอนาฬิกาโบราณ (Astronomical Clock) จัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) และป้อมยอดเขา (Hilltop Fortress) เป็นต้น


ปราสาทปราก (Prague Castle)


สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)


หอนาฬิกาโบราณ (Astronomical Clock)


จัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square)