เวนิส (Venice) อิตาลี (Italy)


เมืองอันแสนโรแมนติกด้วยคูคลอง อาคารริมน้ำ ทางเดินเลียบคลองที่เชื่อมต่อเขตต่างๆ และเรือกอนโดล่าเอกลักษณ์สำคัญของเมือง เวนิสเป็นอีกหนึ่งเมืองสวยของยุโรปที่มีความโดดเด่นเรื่องงานสถาปัตยกรรม การศิลปะ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์ วิหาร พระราชวังเก่าแก่จำนวนมาก มีพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ดีๆ หลายแห่ง ที่เที่ยวแนะนำ เช่น วิหารเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) จัตุรัสเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Square) ปราสาทดูกาล (Palazzo Ducale) เกาะโตเซลโล (Torcello Island) คฤหาสน์ซานร็อกโก (Scuola Grande di San Rocco) และสะพานริอาลโต (Rialto Bridge)


วิหารเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica)


คฤหาสน์ซานร็อกโก (Scuola Grande di San Rocco)


เกาะโตเซลโล (Torcello Island)


สะพานริอาลโต (Rialto Bridge)