ฟลอเรนซ์ (Florence) อิตาลี (Italy)


เมืองที่ขึ้นชื่อด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะของยุโรปในยุคเรเนซองส์ อีกทั้งยังเป็นอยู่ในลำดับ 10 เมืองที่สวยที่สุดในโลกเสมอมา ฟลอเรนซ์ได้รับการยกให้เป็นเขตมรดกโลกของยูเนสโก เป็นเมืองที่โดดเด่นด้วยงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและศิลปกรรม เราขอบอกเลยว่าคอศิลปะยุโรปโบราณต้องไปเยือนฟลอเรนซ์ให้ได้สักครั้งในชีวิต ที่เที่ยวแนะนำ เช่น วิหารฟลอรเรนซ์ (Florence Cathedral) พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ (Galleria degli Uffizi) โบสถ์ซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria del Fiore) จัตุรัสดูโอโม (Piazza Duomo) โบสถ์ซานตาโครเช (Santa Croce) จตุรัสซินญอเรีย (Piazza Signoria) และจตุรัสไมเคิลแองเจโล (Piazza Michelangelo)


วิหารฟลอรเรนซ์ (Florence Cathedral)


พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ (Galleria degli Uffizi)


โบสถ์ซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria del Fiore)


จตุรัสซินญอเรีย (Piazza Signoria)