เกียวโต (Kyoto) ญี่ปุ่น (Japan)


เมืองแห่งวัดและศาลเจ้าเก่าแก่จำนวนมาก เกียวโตขึ้นชื่อเรื่องการรักษาผังเมืองดั้งเดิม ตรอก ซอย ซอยเล็กๆ ทางเดินลาดหินและบ้านเรือนญี่ปุ่นแบบเก่าเอาไว้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองสวยที่มีเสน่ห์ของชาวอาทิตย์อุทัย มากไปกว่านั้นสาวๆ ชาวเมืองเกียวโตเขาก็ยังนิยมใส่ชุดพื้นเมืองกิโมโนเดินเล่นกันในวันธรรมดาทั่วไปอีกด้วย ที่เที่ยวเด่นๆ เมืองนี้มีอยู่หลายแห่ง เช่น วัดคิโยมิสึ (Kiyomizudera Temple) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) และปราสาทนิโจ้ (Nijo Castle) เป็นต้น


วัดคิโยมิสึ (Kiyomizudera Temple)


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine)


วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji)


ปราสาทนิโจ้ (Nijo Castle)