ลอนดอน (London) สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

ไม่ติดลิสต์นี้จะผิดมาก เพราะนครลอนดอนเมืองผู้ดีเป็นทั้งแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญของโลก เป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมโบราณตั้งแต่โกธิค นีโอคลาสสิค เมดิอิวัล เรเนซองส์ และศิลปะร่วมสมัยอื่นๆ จำนวนมาก อาคารเก่าๆ พระราชวัง และคฤหาสน์ต่างๆ ในเมืองนี้ ล้วนได้รับการบูรณะและรักษาไว้อย่างดี ที่เที่ยวดังๆ เช่น

พระราชวังบักกิ้งแฮม (Buckingham Palace)

สำนักสงฆ์เวสมินสเตอร์ (Westminster Abbey)

มหาวิหารเซ็นต์ปอล (St. Paul’s Cathedral)

สะพานหอคอยคู่ (London Tower Bridge)

หอคอยลอนดอน (Tower of London)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben)

อาคารรัฐสภา (House of Parliament)