กลับหน้าแรก

 image

"'น้ำมันลานกระบือ"

        อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งขุดค้นพบในปี

พ.ศ ๒๕๒๔โดยบริษัทไทยเชลล์ เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น จำกัด ได้รับสัมปทานขุดเจาะ

น้ำมันดิบและผลิตขึ้นใช้ครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๒๕ ต่อมาในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ ๒๕๒๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและพระราชทานนามว่า

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า แหล่งน้ำมันลานกระบือ มีพื้นที่การขุดเจาะ

ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างถึง ๓ จังหวัด คือ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย และ

อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งที่พบ น้ำมันดิบมากที่สุด มีการตั้งชื่อน้ำมันดิบที่ขุดได้

จากหลุมลานกระบือว่า “น้ำมันดิบเพชร” ตามชื่อ จ.กำแพงเพชร ต่อมาเมื่อ ต้นปี พ.ศ ๒๕๔๗

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ซื้อหุ้นและรับโอนกิจ

การทั้งหมดของบริษัทไทยเชลล์ฯ และเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการแหล่งน้ำมันสิริกิติ์แทนจวบจนทุกวันนี้

ปัจจุบัน แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ผลิตน้ำมันดิบได้ปริมาณวันละ ๑๘,๐๐๐ บาร์เรล หรือประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์

ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งประเทศ

 

 

 

น้ำมันลานกระบือ

>>>เพิ่มเติม