Welcome to

Phitsanulok


สถานที่ท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เขาสมอแคลง


ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

บ้านมุง เนินมะปราง


น้ำตกชาติตระการ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง