www.myanmarmajor.co.cc

 
 
 
 
Say! Mingalaba

          

สวัสดีครับ

      เว็บนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป   และเป็นแหล่งพบปะพูดคุยกันระว่างนิสิตสาขาวิชาพม่าศึกษา

      หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารการเรียนภาษาพม่าหรือทดลองทำข้อสอบใน E-Learning  แนะนำให้ติดตั้งฟอนต์ภาษาพม่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ MR Fonts  
          
      ท่านใดมีข้อติชมหรือคำแนะนำเพิ่มเติมส่งมาได้ที่ tarbran@hotmail.com หรือเข้ามาพูดคุยกับเราที่ web Board ครับ

 

 

 

 

 

          edit by @ web master

Newsletter
Enter your e-mail:
ตอบปัญหาชิงรางวัลประจำเดือนสิงหาคม คลิกที่นี่เลย
   
  สอนการสนทนาพื้นฐาน

แบบฝึกหัดเขียนพยัญชนะพื้นฐาน

การนับตัวเลขพม่า

วัน เดือน ฤดู

สีต่างๆ

อาชีพต่างๆ

ผัก ผลไม้

สัตว์ แมลง

อาหาร

ยานพาหนะ

เครือญาติ

ของใช้ที่จำเป็น

หลักการแต่งประโยคสนทนาพื้นฐาน

ตำราเรียนของเด็กอนุบาลพม่า

ตำราเรียนของเด็กประถมพม่า

แป้นพิมพ์ Myanmar Norm

แป้นพิมพ์ Myanmar Spac

 


 

 

แบบทดสอบออนไลน์

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 1

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 2

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 3

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 4

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 5

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 6

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 7

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 8

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 9

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 10

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 11

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 12

 แบบทดสอบภาษาพม่าพื้นฐานบทที่ 13
 

จัดทำโดย
นายอภิสิทธิ์  เกียรติภูมิโสภณ
สื่อการเรียนภาษาพม่า นำมาจากสื่อการเรียนของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเอกภาษาพม่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
2005 Your Company. All Rights Reserved.
                                                                    Design provided by Apisit  keattiphumsophon - tarbrarn@hotmail.com