ความรู้ทั่วไป11 รำวงมาตราฐาน
รำวงมาตราฐาน

วิวัฒนาการมาจากการรำโทนซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองของไทย ต่อมา ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภรรยา
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญของศิลปไทย จึงได้แต่งเนื้อร้องมอบให้กรมศิลปากร บรรจุท่ารำไว้เป็น
มาตราฐาน และได้วางแบบไว้ดังนี้

เพลง เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องสุภาพ ใช้คำง่ายๆ มุ่งให้เห็นวัฒนธรรมของชาติ และความสามารถของนักรบไทย
ท่ารำ นำท่ารำต่างๆในนาฏศิลป์ไทย มาบรรจุไว้ มีท่ารำประจำไม่ปะปนกัน เช่น เพลงงามแสงเดือน ใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลา
,ส่วนเพลงชาวไทย ใช้ท่ารำ ชักแป้งผัดหน้า ,เพลงรำซิมารำ ใช้ท่ารำส่าย ,เพลงคืนเดือนหงายใช้ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง ,เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ใช้ท่าแขกเต้าเข้ารัง และผาลาเพียงไหล่ ,เพลงดอกไม้ของชาติ ใช้ท่ารำยั่ว ,เพลงหญิงไทยใจงาม ใช้ท่า
พรหมสี่หน้า และยูงฟ้อนหาง , เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ใช้ท่าช้างประสานงา และจันทร์ทรงกลด ,เพลงยอดชายใจหาญ
ท่าหญิงใช้ท่าชะนีร่ายไม้ ท่าชายใช้ท่า จ่อเพลิงกาฬ ,เพลงบูชานักรบ หญิงใช้ท่า ขัดจางนาง(ล่อแก้ว) ชายใช้ท่า จันทร์ทรงกลด(ขอแก้ว)

เนื้อร้องเพลงงามแสงเดือน

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (2 เที่ยว)
เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์มิวายระกำ ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย (ใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลา)

เนื้อร้องเพลงชาวไทย

ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย
(ใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้า)

วิธีเล่น

1.เล่นแบบระบำหมู่ หญิงชายหลายๆคู่ ไม่ควรน้อยกว่า 5 คู่
2.ต้องให้มีความพร้อมเพรียงกัน ระยะระหว่างคู่ไม่ห่างหรือชิดจนเกินไป ระวังอย่างให้วงเบี้ยวหรือวงขาด
3.ก่อนเริ่มหญิงและชายทำความเคารพกัน ชายโค้งให้ผู้หญิง ซึ่งประนมมือไหว้ด้วยท่าทางสุภาพ
4.ก่อนรำแต่ละเพลงให้ดนตรีนำ 1 วรรค เพื่อการเตรียมจังหวะให้พร้อมกัน
5.การแต่งกาย ผู้หญิงแต่งแบบไทย ผู้ชายแต่งชุดสากลตามความนิยม