หน้าแรก

ประวัติส่วนตัว

กล้วยเทพรส

กล้วยไข่โบราณ

กล้วยกุ้งเขียว

กล้วยทองร่วง

กล้วยน้ำฝาด

 กล้วยน้ำว้าเขียว

กล้วยป่ามาเลเซีย

กล้วยพม่าแหกคุก

กล้วยรุ่งอรุณ

กล้วยสามเดือน

กล้วยหอมเขียว

กล้วยหอมจันทน

กล้วยกุ้งเขียว

ชื่อสามัญ                      Mautaut Red Banana.
ชื่อพ้อง                         กล้วยหอมทอง (แพร่)
ชื่อวิทยาศาสตร          Musa (AAA group) "Kluai Kung Khieo"
แหล่งที่พบ                  พบได้ทั่วไปเป็นการกลายพันธุ์จากกล้วยนาก

ลักษณะทั่วไป
ต้น  ลำต้นสูง 2.5 - 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 - 22 เซนติเมตร กาบด้านนอกเขียวอมชมพู ด้านในเหลืองอมเขียว
ใบ ก้านใบสีเขียว ขอบก้านใบสีชมพู ร่องใบเปิด
ดอก ปลีรูปไข่สีแดงอมม่วง ปลายแหลม กาบปลีเปิดจะม้วนงอขึ้น
ผล เครือหนึ่งมี 5 - 6 หวี หวีหนึ่ง 12 - 14 ผล ผลไม่มีเหลี่ยมค่อนข้างกลม เปลือกบางคล้ายกล้วยหอมแต่ปลายผลมนผลยาว 12 - 14 เซนติมตร กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ผลมีสีเหลืองรสหวาน กลิ่นหอมฉุน

 

 

การใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสด