hedder

             แมวก็เหมือนคนเรา เหมือนสุนัข หรือสัตว์อื่นๆ ที่มีเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน แต่การป่วยของแมวจะดูลำบากกว่าของสุนัข บางครั้งกว่าจะทราบว่าเขาป่วย เขาก็มีอาการป่วยมากแล้วหละ

 • โรคติดเชื้อไวรัส
  • โรคช่องท้องอักเสบจากไวรัส
  • โรคหวัดแมว
 • โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
  • โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
  • โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
 • โรคติดเชื้อราและโปรโตซัว
  • ราในแมว
  • โรคติดเชื้อโปรโตซัวในแมว
 • โรคผิวหนัง
  • โรคติดเชื้อ
  • โรคผิวหนังอักเสบในแมว
  • ขี้เรื้อนแห้งในแมว
 • โรคตับ
  • โรคตับอักเสบในแมว
  • Hepatic Lipidosis
 • โรคไต
  • โรคไตวายแบบเฉียบพลัน
  • โรคไตวายเรื้อรังในแมว
 • โรคหัวใจ
  • การติดต่อพยาธิหนอนหัวใจในแมว
  • สาระสำคัญเกี่ยวกับพยาธิหนอนหัวใจในแมว
 • โรคอื่นๆ ที่พบได้ในแมว
  • โปรแกรมวัคซีนของแมว
Copyright ©2008 :webmaster