hedder

 

 

 

Persian History (ประวัติของแมวเปอร์เซีย)

แมวเปอร์เซีย


แมวเปอร์เซีย จัดว่าเป็นแมวพันธุ์ขนยาวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดของแมวเปอร์เซียก็คือ ตุรกีและอิหร่าน (เปอร์เซีย) และได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในปี ค.ศ. 1684 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆ ของ Persian Cats
พ่อค้าทะเลทราย (หรือที่เรียกว่ากองคาราวาน) ทางแถบๆ ตะวันตกของตุรกีและอิหร่าน มักบรรทุกสินค้ามากมาย อาทิเครื่องเทศน์ อัญมณี และสินค้ามีค่าอื่นๆ ซึ่งบางครั้งก็มีแมวขนยาวติดมาด้วย แมวขนยาวนั้นถูกซื้อโดยกะลาสีและได้นำแมวติดไปกับเรือสินค้าเดินทางเข้าทวีปยุโรป ซึ่งหลายปีต่อมาแมวพันธุ์นั้นถูกรู้จักในชื่อ เตอร์กิส แองโกร่า (Turkish Angora)ปลายศรรตวรรษที่ 19 Cat lovers ชาวอังกฤษเริ่มผสมแมวแองโกร่ากับแมวสายพันธุ์อื่น และพัฒนาจนได้แมวที่มีขนหนาและยาวกว่าเดิม และต่อมาแมวที่ได้รับการพัฒนาแล้วนี้ก็ได้รับการยอมรับและจดทะเบียนที่อังกฤษในชื่อว่า Persian Longhair ซึ่งชื่อของมันก็ถูกตั้งขึ้นตามประเทศต้นกำเนิดนั่นเอง

แมวเปอร์เซียเป็นแมวที่มีรูปร่างขนาดปานกลางถึงโครงร่างใหญ่ มีกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรง หัวและหน้ากลม หน้าผากโหนก แก้มเต็ม ดวงตากลมโตและอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกัน มีจมูกที่หักกล่าวคือมีจุดเบรคมองเห็นจุดหักตรงเหนือจมูกอย่างชัดเจน แมวเปอร์เซียที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ควรจะมีจมูกอยู่ในระดับเดียวกับตา โครงสร้างลำตัวสั้น ขาสั้นเตี้ย หูเล็กมีปลายหูที่กลมมน และอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกัน หางสั้นและตรงไม่มีรอยหัก ขนยาวฟู มีท่วงท่าอิริยาบถที่ดูสง่างาม แมวเปอร์เซียในสมัยแรกๆ มีรูปร่างหน้าตาที่ต่างจากแมวเปอร์เซียในปัจจุบันมากทีเดียว ปัจจุบันมันถูกพัฒนาให้มีรูปร่างที่สั้นขึ้น ขนยาวขึ้น ถูกเปลี่ยนแปลงโครงร่างให้ใหญ่และกลม จมูกสั้นและหักมากขึ้น ซึ่งนี่คือความมหัศจรรย์ เป็นความสามารถอันสุดยอดของมนุษย์

ประเภทของแมวเปอร์เซีย 

แมวเปอร์เซียแบ่งออกเป็น 7 divisions ได้แก่

1. Solid Color Division (สีล้วน)

2. Silver & Gloden Division

3. Shaded & Smoke Division

4. Tabby Division

5. Particolor Division

6. Bicolor & Calico Division

7. Himalayan Division

 

Copyright ©2008 :webmaster